Artiklar

Biskop Björn Vikströms artikel i tidningen Vartija om bibeltolkning i kyrkan:

https://www.vartija-lehti.fi/kirkollisen-paatoksenteon-hermeneutiikasta/