Tidigare biskopar

Max von Bonsdorff 1923-1954

Georg Olof Rosenqvist 1954-1961

Karl-Erik Forssell 1961-1970

John Vikström 1970-1982

Erik Vikström 1982-2006

Gustav Björkstrand 2006-2009

Björn Vikström 2009-2019

 

Texten om stiftets tidigare biskopar har skrivits av docent Sixten Ekstrand inför firandet av Borgå stift 90 år. Texten är en bearbetning av artikeln Borgå stift och dess biskopar som ingick i boken Med sikte på framtiden – Borgå stift 90 år. Texten är publicerad med tillstånd av artikelförfattaren och Fontana Media.