Biskopen i Borgå stift Bo-Göran Åstrand

Påsken i år firar vi under märkliga omständigheter. Kriget i Ukraina både upprör och berör oss. I lidandet vaknar frågan: ”Var är du Gud?” Jesus Kristus gick lidandets väg. Han känner lidandet och han är hos dem som lider. Och han kallar oss att stanna upp och se dem som lider.

Påskens budskap är bud om liv. Lidandet och döden fick inte sista ordet. Guds kärlek i Jesus Kristus är starkare. Jesus har uppstått och han lever! Han kallar oss att följa honom genom att tjäna våra medmänniskor och vara redskap för fred.

Biskopens påskhälsning 2022

 ”Vet du var Gud är i allt det som sker i Ukraina?” Jag fick frågan vid ett kaffebord. Det blev tyst en lång stund. Så tyst att ljudet av kaffekoppen hördes när jag lade ned den på fatet.

Den 24 februari glömmer vi inte. Det var då Ryssland anföll det självständiga Ukraina och inledde ett orättfärdigt anfallskrig i Europa. Sedan dess har många dött och mångfalt fler flytt undan kriget. Sedan dess har stater och kyrkor runtom i världen fördömt kriget, dock inte den ryskortodoxa kyrkan som i stället förenat sig med den ...

Läs mera