Biskopen i Borgå stift Bo-Göran Åstrand

Bär varandras bördor!

Kvällarna är svalare nu. Och luften lite klarare. Fälten ändrar färg och skördetiden närmar sig. Snart är hösten här. Allt är ändå inte riktigt som vanligt. Den här hösten finns en oro i luften. Pandemin har inte gett med sig. Permitteringar och uppsägningar har ökat i antal. Många är bekymrade inför framtiden. Nu måste vi hjälpas åt att hålla hoppets låga brinnande. ”Bär varandras bördor” står det i Bibeln. Det gör vi genom att bry oss, genom att lyssna och hjälpa. Alla kan vi göra något för en medmänniska. Kyrkans dörrar är öppna för dem som behöver gemenskap, stöd och framtidstro.
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.”
Jeremia 29:11-12

Biskoparnas upprop

 

”Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop.” (Ps. 40:2)

Den 17 maj 2020 firas bönsöndagen i alla våra kyrkor. Hela världen befinner sig i en exceptionell situation på grund av coronapandemin. Vi måste fråga oss vad vi bygger våra liv på. De gemensamma svårigheterna tvingar oss att söka riktningen i våra liv och vända oss till G...

Läs mera