Biskopen i Borgå stift Björn Vikström

Alltid på väg

De första kristna kallades ”de som vandrar vägen”. Vi som jobbar vid domkapitlet i Borgå vill stöda församlingarna i uppgiften är att hjälpa människor att finna en trygg förtröstan på Gud i livets alla skeden. Som kristna är vi aldrig färdiga, och behöver inte heller vara det. Mitt i vår ofullkomlighet får vi se oss själva som älskade och omslutna av Guds kärlek. På den grunden får vi bygga vårt liv, där vi är kallade att tjäna våra medmänniskor genom att leva oss in i deras situation och dela med oss av det goda som Gud har gett oss.

18.02.2018