Augusti 2020

5-6.8              Biskopsmöte i Helsingfors

10-14.8          Kyrkomöte i Åbo

18.8                Bandning av TV-programmet ”Sommarpratarna”

25.8                Domkapitlets sammanträde

25.8                Visitationens förhandsbesök i Hangö svenska församling

30.8                Sta Katarina kyrkas 550-årsjubileum, Karis

31.8                 Församlingsförbundets årsmöte

 

Juli 2020

11.7                Medverkan vid regionalt TV-program i Jakobstad

23.7                Predikan vid spelmansgudstjänst i Pedersöre

 

Juni 2020

1.6                  Domkapitlets sammanträde

2.6                 Biskoparnas överläggning

7.6                  Prästvigning

8.6                 Biskoparnas överläggning

9.6                 Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

9.6                 Visitationens förhandsbesök i Sund-Vårdö församling (Teams-möte)

10.6               Delegationen för KSCA (Teams-möte)

11.6                Domkapitlets sammanträde

12.6               Diakonvigning i Vörå kyrka

13.6               Diakonvigning i Korsholms kyrka

14.6               Diakonvigning i Sideby kyrka

15.6               Biskoparnas överläggning

16.6               Besök på Samaria rf i Borgå

24.6               Biskoparnas överläggning

 

Maj 2020

5                     Biskoparnas överläggning

6                     Biskoparnas överläggning

7                     Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

12                   Biskoparnas överläggning

14                   Domkapitlets sammanträde

18                   Biskoparnas överläggning

19                   Biskopsmöte

20.5               Kyrkans teologutbildningsnämnd (Teams-möte)

21.5                Medverkan i Radio Vega-program om kyrkliga helger

26.5               Biskopens live-sändning på kyrkan i Helsingfors FB-sida

28.5               Övervakningsorganet för andaktsprogram på YLE

29.5               Medverkan på förberedelsedag för blivande diakoner i Vasa

 

April 2020

30.3-1.4        Biskoparnas överläggningar

8.4                 Biskoparnas överläggning

13.4               Biskopen medverkar i radioprogram kring påsken (Radio Vega)

14.4               Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

15.4               Biskopsmöte

21.4               Domkapitlets sammanträde

21.4               Delegationens för diakonissanstaltens vårmöte

 

Mars 2020

 

8                    Kyrkoherdeinstallation i Replots församling (Camilla Svevar)

10                  Domkapitlets sammanträde

10                  Biskopen besöker Mellersta Nylands prosteri

13-15             Visitation i Korsnäs församling

20                 Radio-morgonandakt

21                  Prästhemsförbundets årsmöte på biskopsgården, Borgå

23-29           Medverkan vid stiftets studieresa till Jerusalem (resan inhiberades)

25                 Direktsänd radioandakt i Radio Vega

29                 Medverkan vid direktsänd TV-gudstjänst från Åggelby kyrkan

30.3-3.4      Biskoparnas överläggningsvecka, Kuusamo (resan inhiberades)

 

Februari 2020

 

2                    Kyrkoherdeinstallation i Jakobstads svenska församling (Jockum Krokfors)

3                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

4-5                 Biskopsmöte, Helsingfors

6                    Domkapitlets sammanträde

9                    Kyrkoherdeinstallation i nya Pedersöre församling (Kaj Granlund)

10                  Tal vid kyrkobrödernas möte i Vasa

11                  KCSAs delegationsmöte, Helsingfors

12                  Träff med svenska riksdagsgruppen, Helsingfors

13-14             Stiftsfullmäktige, Lärkkulla

23                  Kyrkoherdeinstallation i Solfs församling (Mats Björklund)

26                  Kyrkans delegation för utbildningsfrågor, Helsingfors

27                  Medverkan vid församlingsafton i Ekenäsnejdens svenska församling

 

Januari 2020

 

1                    Nyårsmottagning på biskopsgården

5                    Kyrkoherde- och kaplansinstallation samt välsignelse av medarbetare i nya Kronoby församling (Anders Store/Timo Saitajoki)

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

8-10               Ordinationsretreat på Snoan

15                  Överläggning med Finlands Svenska Scouter

16                  Domkapitlets sammanträde

20                  Medverkan vid stiftsseminarium, Helsingfors

24-25             Ungdomens Kyrkodagar, Lärkkulla

27                  Möte med verksamhetsavdelningen på KCSA

28                  Kontraktsprostesamling, Helsingfors

31                  Medverkan vid forum för barnverksamheten, Åbo

 

December 2019

 

1                    Kyrkoherdeinstallation i Sibbo svenska församling (Camilla Ekholm)

4                    Biskopsmöte, Helsingfors

5                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

9                    Mariahemmets 50-årsjubileum, Jakobstad

10                  Visitationens förhandsbesök, Korsnäs församling

12                  Visitationens förhandsbesök, Petrus församling

17                  Domkapitlets sammanträde

22                  Återinvigning av Sarvsalö kapell, Agricola svenska församling

24                  Predikan vid julbön i Borgå domkyrka

 

November 2019

 

2                    Medverkan vid höstdagar, Toijala

4-8                 Kyrkomöte, Åbo

14                  Samling med studerande i Åbo

15-17             Visitation i Mariehamn

21                  Domkapitlets sammanträde

 

Oktober 2019

 

1                    Invigning av Winbergska stiftelsen nya servicehem i Esbo

3                    Besök från Etiopien

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

7-9                 Medverkan vid pastoralkursen” Bibeln och livet” på Lärkkulla

11                  Södra Finlands underavdelning av diakoniarbetarnas förbund besök i Borgå

13                  Kyrkoherdeinstallation i Kvevlax (Fredrik Kass)

15                  Medverkan vid samling för kyrkoherdar och kanslister, Tammerfors

17-18             Praktikseminarium på Lärkkulla

21                  Prästförbundets årsmöte

22                  Domkapitlets sammanträde

24                  Bokmässan ”Fråga biskopen” o ”Kom och träffa biskopen”

25-27             Visitation i Vörå

29                  Biskopsmöte i Helsingfors

30                  Föredrag på Svenska Klubben i Helsingfors

 

September 2019

 

5                    Besök av Nordiska Prästförbundens Samarbetsorgan

9                    Biskoparnas överläggning, Sastamala

10-11             Biskopsmöte, Sastamala

11-13             Ordinationsutbildning, Nilsas

15                  Avskedspredikan i Jakobstad

16-18             Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

23                  Träff med representanter från regionförvaltningsverket

24                  Domkapitlets sammanträde

29                  Biskopsvigning, Borgå