November 2021

 • 4.11                     Konstitutionsutskottet, Teams
 • 6.11                     Medverkan vid Höstdagarna, Toijala
 • 8-12.11              Kyrkomöte, Åbo
 • 12-14.11            Kyrkodagar, Mariehamn
 • 16.11                  Domkapitlets sammanträde
 • 17.11                  Kyrkans teologutbildningsnämnd
 • 18.11                  Lärkkulla-delegationens sammanträde
 • 19-21.11            Visitation i Tyska ev-luth. församlingen i Finland
 • 22.11                  Stiftets organisationskonsulters samling, Borgå
 • 23.11                  Delegationen för frikyrkan och ev-luth. kyrkan
 • 24-16.11            Medverkan i pastoralkurs, Lärkkulla
 • 28.11                  Kyrkoherdeinstallation (Fred Wilén) i Kyrkslätts svenska församling
 • 30.11                  Församlingsförbundets styrelsemöte, Helsingfors

Oktober 2021

 • 1-3.10                 Visitation i Matteus församling
 • 3.10                     Kyrkoherdeinstallation (Jan Olov Fors) med kyrkinvigning i Rikssvenska Olaus Petri församlingen, Helsingfors
 • 5.10                     Medverkan i forum för kyrkans fostran
 • 6-8.10                 Arvojen Akatemia
 • 10.10                  Diakonvigning, Borgå domkyrka
 • 14.10                  Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 14.10                  Borgå-ungdomarnas kvällssamling på biskopsgården
 • 17.10                  Predikan vid sjukhussjälavårdens 50-års jubileumsgudstjänst, Karleby
 • 24.10                  Medverkan vid Åbo svenska församlings 100-årsjubileum
 • 25.10                  Refektionsdag, Borgå domkapitel
 • 26.10                  Biskoparnas överläggning, Helsingfors
 • 27.10                  Biskopsmöte, Helsingfors
 • 28.10                  Domkapitlets sammanträde
 • 29-30.10            Medverkan vid bokmässan, Helsingfors

September 2021

 • 1.9                       Biskopsmöte, Kuusamo
 • 2.9                       Medverkan vid forum för kyrkans diakoni, Tammerfors
 • 4-5.9                   Prästhemsförbundet, Pörkenäs
 • 9.9                       Konstitutionsutskottet, Teams
 • 9.9                       Visitation i Finström-Geta församling
 • 10-12.9              Visitation i Saltviks församling
 • 13-14.9              Ordinationsutbildning, Lärkkulla
 • 14-16.9              Ordinationsretreat, Snoan
 • 19.9                     Medverkan vid festmässa i Nedervetils kyrka, invigning av församlingshemmet i Nedervetil
 • 20-22.9              Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla
 • 23.9                     Predikan på Kustösterbottens veteranmässa, Vasa
 • 26.9                     Festtal vid Dragsnäsbäcks kyrkas 60-årsjubileum
 • 28.9                     Församlingsförbundets styrelsemöte
 • 30.9                     Domkapitlets sammanträde

Augusti 2021

 • 2.8                 Biskoparnas överläggning, Åbo
 • 3-6.8              Kyrkomöte, Åbo
 • 14.8               Konstitutionsutskottet, Teams
 • 22.8               Medverkan vid festgudstjänst i Nanoq-kyrkan i samband med Nanoq arktiska områdes 30-årsjubileum
 • 26.8               Domkapitlets sammanträde
 • 27.8               Nordiska kyrkosångsförbundets festkonsert, Helsingfors
 • 29.8               Medverkan vid Nordiska kyrkosångssymposiets festmässa, Helsingfors
 • 30.8               Biskoparnas överläggning, Kuusamo
 • 31.8-1.9         Biskopsmöte, Kuusamo

Juli 2021

 • 2-4.7                   Medverkan i Fransiskus-dagarna på Kökar

Juni 2021

 • 1-3.6                   Domkapitlets arbetslagsutvecklingsdagar
 • 5.6                      Tal vid studentdimission i Borgå Gymnasium
 • 6.6                      Prästvigning i Borgå domkyrka
 • 8.6                      Medverkan vid festgudstjänst i Nanoq-kyrkan i samband med Nanoq arktiska områdes 30-årsjubileum
 • 15.6                    Domkapitlets sammanträde

Maj 2021

 • 3.5                      Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 4.5                      Medverkan vid Församlingsförbundets diskussionskväll för förtroendevalda
 • 5.5                      Biskoparnas överläggning
 • 11.5                     Kyrkans teologutbildningsnämnd
 • 11.5                     Församlingsförbundets årsmöte
 • 12.5                    Delegationen för diakonissanstalten i Helsingfors
 • 17.5                    Deltagande i stiftsseminarium
 • 19.5                    Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 20 .5                  Domkapitlets sammanträde
 • 21.5                    Medverkan i virtuella, finska kyrkodagar
 • 24.5                    Biskoparnas överläggning
 • 25.5                    Biskopsmöte
 • 26-27.5              Stiftsfullmäktiges sammanträde i Jakobstad
 • 31.5                    Delegationens för kyrkans central för det svenska samarbetets möte

April 2021

 • 5.4                       Överläggning med kyrkoherdar och förtroende i Korsholms svenska, Kvevlax, Solfs och Replots församlingar
 • 8.4                       Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 9.4                       Virtuell ungdomssamling med ungdomar i Jakobstad
 • 12.4                     Deltagande i stiftsseminarium
 • 12.4                     Delegationens för diakonissanstaltens vårmöte, Helsingfors
 • 13.4                     Biskopsmöte
 • 15.4                     Delegationen för lutherska kyrkan och Suomen Vapaakirkko
 • 16.4                     Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 21.4                     Lärkkulla-delegationens sammanträde
 • 22.4                     Domkapitlets sammanträde
 • 27.4                     Visitationens förhandsbesök i Tyska ev-luth. församlingen i Finland

Mars 2021

 • 3.3                       Teologutbildningskommitténs sammanträde
 • 4.3                       Teams-överläggningar med stiftets kyrkoherdar
 • 10.3                     Ordinationsutbildning
 • 16.3                     Domkapitlets sammanträde
 • 17.3                     Församlingsförbundets sammanträde
 • 18.3                     Teams-överläggning med stiftets kyrkoherdar
 • 19.3                     Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 21.3                     Prästvigning, Borgå domkyrka
 • 22-26.3              Biskoparnas överläggningsvecka (Teams)
 • 29.3                     Överläggning om yrkesstudier med Norvia

Februari 2021

 • 2.2                       Delegationens för kyrkans central för det svenska arbetet sammanträde
 • 3.2                       Predikan vid riksdagens öppningsgudstjänst i Helsingfors domkyrka
 • 11.2                     Domkapitlets sammanträde
 • 14.2                     Predikan vid radiogudstjänst med anledning av Esse kyrkas 250-årsjubileum
 • 16-17.2               Reflektionsdag, Borgå
 • 17-18.2               Stiftsfullmäktiges sammanträde, Borgå
 • 25.2                    Biskoparnas överläggning

Januari 2021

 • 13.1                     Visitationens förhandsbesök i Saltviks och Finström-Geta församlingar (teams)
 • 19.1                     Domkapitlets sammanträde
 • 21.1                     Besök i Rikssvenska Olaus Petri-församlingen, Helsingfors
 • 23.1                    Medverkan i Ungdomens Kyrkodagar 2021 med temat ”Förändring” (teams)
 • 24.1                    Predikan vid invigningsmässa av Dickursby nya kyrka (Vanda)
 • 25.1                    Biskoparnas överläggning, St Michel
 • 26-27.1              Biskopsmöte, St Michel
 • 28.1                    Kontraktsprostesamling (teams)

 

December 2020

1.12                     Församlingsförbundets styrelsemöte

4-5.12                 Medverkan i Bokströms virtuella bokmässa 2020

7.12                     Biskoparnas överläggning

8.12                     Biskopsmöte

15.12                  Domkapitlets sammanträde

15.12                  Delegationens för diakonissanstaltens i Helsingfors höstmöte

16.12                  Överräckande av Församlingsförbundets kulturpris till Birgitta Sarelin

24.12                  Julbön, Borgå

31.12                  Aftonandakt i Radio Vega

 

November 2020

2-6.11                 Kyrkomöte, Åbo

6.11                    Medverkan vid Svenska Dagen-fest, Borgå

10.11                  Domkapitlets sammanträde

13-15.11            Kyrkodagar, Mariehamn

18.11                  Kyrkans Teologutbildningsnämnd (teams-möte)

19.11                  Teamsmöten med stiftets kyrkoherdar

23.11                  Åländska nämnden, Mariehamn

20-22.11            Visitation i Sund-Vårdö församling

23.11                   Åländska nämndens sammanträde

26.11                  Besök tillsammans med ärkebiskopen hos Teologiska Studentföreningen, Åbo

29.11                  Medverkan i Kristliga folkhögskolans i Nykarleby 100-årsjubileum, predikan vid festmässa

 

Oktober 2020

2-3.10    Fortsättningsvisitation i Korsnäs församling

4.10        Prästvigning

7.10        Deltagande i organisationskonferens (webinarie)

8.10        Rådplägningsdagar för organisationskonsulter, Borgå

9-11.10   Visitation i Hangö svenska församling

20.10     Domkapitlets sammanträde

21.10      Biskoparnas överläggning, Helsingfors

22.10      Biskopsmöte i Helsingfors

24.10      Medverkan i Kyrkans Ungdoms 100-årsjubileum, Karleby

27.10      Delegationen för frikyrkan och ev-luth. kyrkan

 

September 2020

2-3.9      Stiftsfullmäktiges aftonskola och sammanträde, Borgå

6.9          Deltagande i Nykarleby stads 400-årsjubileum

7.9          Biskoparnas överläggning, Helsingfors

8-9.9      Biskopsmöte, Helsingfors

16.9        Ordinationsutbildning, Borgå

17.9        Domkapitlets sammanträde

20.9       Ibruktagning av dopfunt i Mikaelskapellet, Borgå

21-23.9  Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

30.9       Medverkan i Forum för ungdomsarbetsledare

 

Augusti 2020

5-6.8              Biskopsmöte i Helsingfors

10-14.8          Kyrkomöte i Åbo

18.8                Bandning av TV-programmet ”Sommarpratarna”

25.8                Domkapitlets sammanträde

25.8                Visitationens förhandsbesök i Hangö svenska församling

30.8                Sta Katarina kyrkas 550-årsjubileum, Karis

31.8                 Församlingsförbundets årsmöte

 

Juli 2020

11.7                Medverkan vid regionalt TV-program i Jakobstad

23.7                Predikan vid spelmansgudstjänst i Pedersöre

 

Juni 2020

1.6                  Domkapitlets sammanträde

2.6                 Biskoparnas överläggning

7.6                  Prästvigning

8.6                 Biskoparnas överläggning

9.6                 Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

9.6                 Visitationens förhandsbesök i Sund-Vårdö församling (Teams-möte)

10.6               Delegationen för KSCA (Teams-möte)

11.6                Domkapitlets sammanträde

12.6               Diakonvigning i Vörå kyrka

13.6               Diakonvigning i Korsholms kyrka

14.6               Diakonvigning i Sideby kyrka

15.6               Biskoparnas överläggning

16.6               Besök på Samaria rf i Borgå

24.6               Biskoparnas överläggning

 

Maj 2020

5                     Biskoparnas överläggning

6                     Biskoparnas överläggning

7                     Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

12                   Biskoparnas överläggning

14                   Domkapitlets sammanträde

18                   Biskoparnas överläggning

19                   Biskopsmöte

20.5               Kyrkans teologutbildningsnämnd (Teams-möte)

21.5                Medverkan i Radio Vega-program om kyrkliga helger

26.5               Biskopens live-sändning på kyrkan i Helsingfors FB-sida

28.5               Övervakningsorganet för andaktsprogram på YLE

29.5               Medverkan på förberedelsedag för blivande diakoner i Vasa

 

April 2020

30.3-1.4        Biskoparnas överläggningar

8.4                 Biskoparnas överläggning

13.4               Biskopen medverkar i radioprogram kring påsken (Radio Vega)

14.4               Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

15.4               Biskopsmöte

21.4               Domkapitlets sammanträde

21.4               Delegationens för diakonissanstaltens vårmöte

 

Mars 2020

 

8                    Kyrkoherdeinstallation i Replots församling (Camilla Svevar)

10                  Domkapitlets sammanträde

10                  Biskopen besöker Mellersta Nylands prosteri

13-15             Visitation i Korsnäs församling

20                 Radio-morgonandakt

21                  Prästhemsförbundets årsmöte på biskopsgården, Borgå

23-29           Medverkan vid stiftets studieresa till Jerusalem (resan inhiberades)

25                 Direktsänd radioandakt i Radio Vega

29                 Medverkan vid direktsänd TV-gudstjänst från Åggelby kyrkan

30.3-3.4      Biskoparnas överläggningsvecka, Kuusamo (resan inhiberades)

 

Februari 2020

 

2                    Kyrkoherdeinstallation i Jakobstads svenska församling (Jockum Krokfors)

3                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

4-5                 Biskopsmöte, Helsingfors

6                    Domkapitlets sammanträde

9                    Kyrkoherdeinstallation i nya Pedersöre församling (Kaj Granlund)

10                  Tal vid kyrkobrödernas möte i Vasa

11                  KCSAs delegationsmöte, Helsingfors

12                  Träff med svenska riksdagsgruppen, Helsingfors

13-14             Stiftsfullmäktige, Lärkkulla

23                  Kyrkoherdeinstallation i Solfs församling (Mats Björklund)

26                  Kyrkans delegation för utbildningsfrågor, Helsingfors

27                  Medverkan vid församlingsafton i Ekenäsnejdens svenska församling

 

Januari 2020

 

1                    Nyårsmottagning på biskopsgården

5                    Kyrkoherde- och kaplansinstallation samt välsignelse av medarbetare i nya Kronoby församling (Anders Store/Timo Saitajoki)

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

8-10               Ordinationsretreat på Snoan

15                  Överläggning med Finlands Svenska Scouter

16                  Domkapitlets sammanträde

20                  Medverkan vid stiftsseminarium, Helsingfors

24-25             Ungdomens Kyrkodagar, Lärkkulla

27                  Möte med verksamhetsavdelningen på KCSA

28                  Kontraktsprostesamling, Helsingfors

31                  Medverkan vid forum för barnverksamheten, Åbo

 

December 2019

 

1                    Kyrkoherdeinstallation i Sibbo svenska församling (Camilla Ekholm)

4                    Biskopsmöte, Helsingfors

5                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

9                    Mariahemmets 50-årsjubileum, Jakobstad

10                  Visitationens förhandsbesök, Korsnäs församling

12                  Visitationens förhandsbesök, Petrus församling

17                  Domkapitlets sammanträde

22                  Återinvigning av Sarvsalö kapell, Agricola svenska församling

24                  Predikan vid julbön i Borgå domkyrka

 

November 2019

 

2                    Medverkan vid höstdagar, Toijala

4-8                 Kyrkomöte, Åbo

14                  Samling med studerande i Åbo

15-17             Visitation i Mariehamn

21                  Domkapitlets sammanträde

 

Oktober 2019

 

1                    Invigning av Winbergska stiftelsen nya servicehem i Esbo

3                    Besök från Etiopien

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

7-9                 Medverkan vid pastoralkursen” Bibeln och livet” på Lärkkulla

11                  Södra Finlands underavdelning av diakoniarbetarnas förbund besök i Borgå

13                  Kyrkoherdeinstallation i Kvevlax (Fredrik Kass)

15                  Medverkan vid samling för kyrkoherdar och kanslister, Tammerfors

17-18             Praktikseminarium på Lärkkulla

21                  Prästförbundets årsmöte

22                  Domkapitlets sammanträde

24                  Bokmässan ”Fråga biskopen” o ”Kom och träffa biskopen”

25-27             Visitation i Vörå

29                  Biskopsmöte i Helsingfors

30                  Föredrag på Svenska Klubben i Helsingfors

 

September 2019

 

5                    Besök av Nordiska Prästförbundens Samarbetsorgan

9                    Biskoparnas överläggning, Sastamala

10-11             Biskopsmöte, Sastamala

11-13             Ordinationsutbildning, Nilsas

15                  Avskedspredikan i Jakobstad

16-18             Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

23                  Träff med representanter från regionförvaltningsverket

24                  Domkapitlets sammanträde

29                  Biskopsvigning, Borgå