Januari 2020

 

1                    Nyårsmottagning på biskopsgården

5                    Kyrkoherde- och kaplansinstallation samt välsignelse av medarbetare i nya Kronoby församling (Anders Store/Timo Saitajoki)

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

8-10               Ordinationsretreat på Snoan

15                  Överläggning med Finlands Svenska Scouter

16                  Domkapitlets sammanträde

20                  Medverkan vid stiftsseminarium, Helsingfors

24-25             Ungdomens Kyrkodagar, Lärkkulla

27                  Möte med verksamhetsavdelningen på KCSA

28                  Kontraktsprostesamling, Helsingfors

31                  Medverkan vid forum för barnverksamheten, Åbo

 

December 2019

 

1                    Kyrkoherdeinstallation i Sibbo svenska församling (Camilla Ekholm)

4                    Biskopsmöte, Helsingfors

5                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

9                    Mariahemmets 50-årsjubileum, Jakobstad

10                  Visitationens förhandsbesök, Korsnäs församling

12                  Visitationens förhandsbesök, Petrus församling

17                  Domkapitlets sammanträde

22                  Återinvigning av Sarvsalö kapell, Agricola svenska församling

24                  Predikan vid julbön i Borgå domkyrka

 

November 2019

 

2                    Medverkan vid höstdagar, Toijala

4-8                 Kyrkomöte, Åbo

14                  Samling med studerande i Åbo

15-17             Visitation i Mariehamn

21                  Domkapitlets sammanträde

 

Oktober 2019

 

1                    Invigning av Winbergska stiftelsen nya servicehem i Esbo

3                    Besök från Etiopien

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

7-9                 Medverkan vid pastoralkursen” Bibeln och livet” på Lärkkulla

11                  Södra Finlands underavdelning av diakoniarbetarnas förbund besök i Borgå

13                  Kyrkoherdeinstallation i Kvevlax (Fredrik Kass)

15                  Medverkan vid samling för kyrkoherdar och kanslister, Tammerfors

17-18             Praktikseminarium på Lärkkulla

21                  Prästförbundets årsmöte

22                  Domkapitlets sammanträde

24                  Bokmässan ”Fråga biskopen” o ”Kom och träffa biskopen”

25-27             Visitation i Vörå

29                  Biskopsmöte i Helsingfors

30                  Föredrag på Svenska Klubben i Helsingfors

 

September 2019

 

5                    Besök av Nordiska Prästförbundens Samarbetsorgan

9                    Biskoparnas överläggning, Sastamala

10-11             Biskopsmöte, Sastamala

11-13             Ordinationsutbildning, Nilsas

15                  Avskedspredikan i Jakobstad

16-18             Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

23                  Träff med representanter från regionförvaltningsverket

24                  Domkapitlets sammanträde

29                  Biskopsvigning, Borgå