2024

Maj

6                          Medverkan i St Olav Ostrobothnia seminarium, Vasa

7                          Församlingsförbundets årsmöte, Helsingfors

9                          Kyrkoherdeinstallation (Samuel Erikson), Vörå församling

9                          Medverkan i församlingsafton i Malax församling

13-17                  Kyrkomöte, Åbo

21                        Domkapitlets sammanträde

20                        Arvojen Akatemia

23                        Diakonernas retreat, Snoan

24-25                  Medverkan i församlingshelg, Hangö svenska församling

26                        Kyrkoherdeinstallation (Yvonne Terlinden), Karis-Pojo svenska församling

27                        Biskoparnas överläggning

28                        Biskopsmöte

30                        Stiftsfullmäktige

April

8                          Lärkkulla-delegationen

10                        Biskopsmöte

11                        Domkapitlets sammanträde, Lärkkulla

17                        Åländska nämnden

20                        Prästhemsförbundets årsmöte, biskopsgården, Borgå

23-24                 Medverkan i forum för diakoni

Mars

28.2-1.3              Ordinationsretreat, Snoan

5                          Teologutbildningskommitténs sammanträde, Joensuu

11-15                  Biskoparnas överläggningsvecka

17                        Kyrkoherdeinstallation i Saltviks församling (Carolina Lindström)

18                        Domkapitlets sammanträde

20                        Delegationen för lutherska kyrkan och Suomen Vapaakirkko

21                        Församlingsförbundets sammanträde

22                        Visitationens förhandsbesök, Jomala församling

24                        Kyrkoherdeinstallation i Vanda svenska församling (Kristian Willis)

Februari

3                          Medverkan vid Ungdomens Kyrkodagar, Lärkkulla

9                          Domkapitlets sammanträde

15                        Stiftsfullmäktiges sammanträde, Lärkkulla

22                        Medverkan vid bibelstudiegrupp, Vanda svenska församling

28.2-1.3              Ordinationsretreat, Snoan

Januari

1                          Nyårsmottagning på biskopsgården

6                          Prästvigning, Borgå

9                          Kontraktsprostesamling, Borgå

10                        Medverkan vid Hangö stads 150 årsjubileum

14                        Kyrkoherdeinstallation i Solfs församling (Johan Kanckos)

15-21                 Ledare för den ekumeniska delegationen som besöker Vatikanen och påven med anledning av

St Henriks minnesdag

29                        Biskoparnas överläggning

30-31                  Biskopsmöte, Helsingfors

 

2023

December

1                          Domkapitlets jubileumssammanträde, Borgå

4                          Biskoparnas överläggning

5                          Biskopsmöte

7                          Andaktsprogrammens övervakningsmöte (YLE), Helsingfors

8                          Tammerfors stift 100 år

11                        Åländska nämnden

14                        Domkapitlets sammanträde

14                        Delegationens för diakonissanstaltens sammanträde, Helsingfors

15                        Värd för delegationens för Ukrainas ortodoxa och lutherska kyrkors besök i Finland

24                        Julbön, Borgå domkyrka

November

4                          Medverkan vid Höstdagarna i Toijala

6-10                    Kyrkomöte, Åbo

12                        Medverkan vid radierad gudstjänst i samband med bokkalaset, Ekenäs kyrka

20                        Arvojen Akatemia

21                        Medverkan vid församlingsafton i Karis

23                        Domkapitlets sammanträde

23                        Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte

24-26                 Visitation i Ingå församling

28                        Församlingsförbundets styrelsemöte

Oktober

6                          Överläggning med företrädare för Suomen Vapaakirkko

7                          Medverkan vid Runebergskörens 100-årsjubileum

8                          Präst- och diakonvigning i Borgå domkyrka

10                        Domkapitlets sammanträde

12                        Medverkan vid reflektionsdag, Borgå

12                        Medverkan i ungdomskväll för Johannes församlings ungdomar, Helsingfors

15                        Kyrkoherdeinstallation (Daniel Björk) i Pedersöre församling

23                        Biskoparnas överläggning, Helsingfors

24                        Biskopsmöte, Helsingfors

26                        Medverkan vid bokmässan, Helsingfors

27-29                 Stiftsdagar i Borgå

 

September

4                          Biskoparnas överläggning, Kyrkslätt

5-6                      Biskopsmöte, Kyrkslätt

7                          Medverkan vid forum för diakoni, Vasa

10                        Medverkan i friluftsgudstjänst (VOFF-gudstjänst) i Pernå

13                        Överläggning med Svenska Yle

13                        Kyrkoherdeinstallation (Patricia Högnabba), Matteus församling, Helsingfors

14                        Medverkan i ordinationsutbildning, Borgå

14                        Grillkväll med ungdomar från Borgå svenska domkyrkoförsamling

18                        Överläggning, Pargas

19                        Kontraktsprostesamling, Lärkkulla

19-21                 Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

24                        Medverkan vid installation av församlingspastor Päivi Lukkari i Tyska ev-luth församlingen

25                        Medverkan vid religionsfrihetsseminarium, Helsingfors

25                        Besök av emeritusbiskopar, Borgå

26                        Besök av nordiska kanslichefer, Borgå

27                        Andaktsprogrammens övervakningsmöte (YLE), Helsingfors

27                        Stiftelsens för Åbo Akademi valutskotts sammanträde, Helsingfors

27                        Medverkan vid diskussionskväll i Petruskyrkan, Helsingfors

29                        Besök av studeranden från Novia

Augusti

14                        Medverkan vid regnbågsmässa i Borgå

17-19                 Medverkan med ekumeniskt bidrag i Svenska kyrkans konferens ”Mötesplatser” i Lund, Svenska kyrkan i utlandet

21                        Medverkan vid stiftens assessorsdagar i Borgå

24                        Domkapitlets sammanträde

Juli

17                        Medverkan i friluftsgudstjänst (VOFF-gudstjänst) i Jakobstad

25                        Besök av Purmo hembygdsförening med temat Borgå stift 100 år

Juni

 

1                   Stiftsfullmäktige, Tammerfors

1                   Radions övervakningsorgan, Böle

1                   Arvojen Akatemia, träff

3                   Medverkan vid studentdimission, Borgå gymnasium

6                   Delegationen för kyrkans central för det svenska arbetet

6                   Besök från Vanda svenska församling

7                   Besök från Karis-Pojo svenska församling

9-11            Visitation i Johannes församling, Helsingfors

11                Ibruktagning av nyrenoverade St.a Birgittakyrkan i Nykarleby

13                Domkapitlets sammanträde

17                Medverkan vid Jukola-budkavlens skogskyrka

30.6-2.7     Medverkan vid Franciskusfesten på Kökar

 

Maj

 

1 Festtal vid Kovjoki järnvägs 1 maj-fest
3-4 Medverkan vid retreat inför diakonvigning
7 Predikan vid Tomas-mässa, Mikael Agricola-kyrkan, Helsingfors
8 Delegationen för stiftelsen för ÅA, Åbo
9-12 Kyrkomöte, Åbo
15 Församlingsförbundets årsmöte
15 Fontana Medias bolagsstämma
16 Domkapitlets sammanträde
22 Biskoparnas överläggning, Helsingfors
23 Biskopsmöte, Helsingfors
26 Besök av marthor från Österbotten
27 Besök från Åbolands prosteri
27 Ungdomssamling (Vårdagar) på biskopsgården
28 Diakonvigning
31 Stiftsfullmäktiges aftonskola, Tammerfors

April

 

1.4                       Kyrkoherdeinstallation (Monica Cleve) i Hangö svenska församling

3.4                       Deltagande i temadag kring kyrkohandbokens förnyelse, Träskända

11.4                     Lärkkulla-delegationens möte, Lärkkulla

16.4                     Kyrkoherdeinstallation (Rose-Maj Friman) i Korsnäs församling

16.4                     Medverkan vid Kyrkosångkretsens konsert, Korsnäs

17.4                     Biskopsmöte, Helsingfors

17.4                     Deltagande i seminariet Värdeakademin, Lärkkulla

18.4                     Delegationens för diakonissanstalten sammanträde, Helsingfors

19.4                     Seminarium med lutherska kyrkan och Suomen Vapaakirkko

21-23.4               Visitation i Eckerö-Hammarlands församling

26.4                     Välsignelse av Kyrkpressens och Kotimaas verksamhetsutrymmen på Södra kajen 8

26.4                     Visitationens förhandsbesök, Ingå församling

27.4                     Domkapitlets sammanträde

29.4                     Tal vid religionsfrihetens jubileumsfest, Helsingfors

 

Mars

 

1.3                       Diskussionstillfälle med Nylands riksdagsledamöter för kyrkans mål för regeringsprogrammet 2023

9.3                       Andaktsprogrammens övervakningsmöte (YLE), Helsingfors

10.3                     Överläggning i Kristinestads kyrkliga samfällighet

13-17.3               Biskoparnas överläggningsvecka, Norrvalla, Vörå

20.3                     Domkapitlets sammanträde

21.3                     Besök i Åbo hos Teologiska Studentföreningen

23.3                     Biskopen besöker domkyrkoförsamlingens ungdomssamling

25.3                     Medverkan vid elevförbundets fest på Folkakademin i Borgå

26.3                     Medverkan vid ”föreningarnas söndag” i Vanda svenska församling

29.3                     Lunchinledare på Krigsveteranernas i Borgå samling

30.3                     Nämnden för åländska ärenden, Mariehamn

30.3                     Medverkan vid församlingsafton i Mariehamn

 

Februari

 

30.1-1.2             Biskopsmöte, Träskända

3-5.2                   Visitation i Vasa svenska församling

7.2                      Domkapitlets sammanträde

8-9.2                   Högskoleseminarium, Joensuu

12.2                    Kyrkoherdeinstallation (Janne Heikkilä) i Tammerfors svenska församling

13.2                    Medverkan vid prosterimöte i Mellersta Nyland, Kyrkslätt

14.2                     Teologutbildningkommitténs sammanträde, Helsingfors

15.2                     Medverkan vid biskopens frågetimme

15.2                     Delegationen för kyrkans central för det svenska arbetet, Helsingfors

15.2                     Stiftsfullmäktiges aftonskola, Borgå

16.2                     Stiftsfullmäktiges sammanträde, Borgå

17.2                     Träff för stiftets familjerådgivare och sjukhuspräster, Borgå

Januari 2023

1.1                       Nyårsmottagning i biskopsgården

1.1                        Jubileumsåret Borgå stift 100 år öppnas

8.1                        Invigning av församlingshemmet i Pörtom till användning för församlingens allmänna gudstjänster och nattvardsfirande

15.1                     Biskopsvigning i Uppsala, Sverige (biskopen för Linköpings stift, biskopen för Visby stift)

19.1                     Domkapitlets sammanträde

22.1                     Kyrkoherdeinstallation (Niina Mura) i Kimitoöns församling

24.1                     Kontraktsprostesamling, Tammerfors

25.1                     Rådplägningsdagar för organisationskonsulter, Borgå

27-28.1              Ungdomarnas kyrkodagar, Lärkkulla

 

December 2022

1.12                     Ungdomar från Borgå svenska domkyrkoförsamling på besök i biskopsgården

7.12                     Biskopsmöte, Helsingfors

8.12                     Biskoparnas överläggning, Helsingfors

8.12                     Radions övervakningsorgan för andliga program

9-11.12               Visitation i Kristinestads svenska församling och kyrkliga samfällighet

12.12                  Församlingsförbundets sammanträde, Helsingfors

12.12                  Delegationens för diakonissanstalten sammanträde, Helsingfors

14.12                  Delegationens för stiftelsen för Åbo Akademi sammanträde, Åbo

15.12                  Domkapitlets sammanträde

24.12                  Julbön, Borgå

 

November 2022

6.11                    Medverkan vid Höstdagarna, Toijala

7-11.11              Kyrkomöte, Åbo

16.11                  Lärkkulla-delegationens sammanträde, Lärkkulla

22.11                  Domkapitlets sammanträde

23.11                  Kyrkans teologutbildningsnämnd

23.11                  Medverkan vid den ekumeniska gemenskapsrörelsens årsmöte, Helsingfors

28.11                  Visitationens förhandsbesök i Eckerö-Hammarlands församling

 

Oktober 2022

3-5.10                 Ordinationsutbildning, Sibbo

6.10                     Esbo församlingarnas arbetsgemenskapsdag, Esbo

7-9.10                 Visitation i Malax

11.10                  Visitationens förhandsbesök i Vasa svenska församling

15.10                  Överläggningsdag kring Kyrkpressen, Tammerfors

16.10                  Kyrkoherdeinstallation (Tina Meyn) i Tyska ev- luth. församlingen

19.10                  Medverkan vid symposium och festmässa med anledning av Riikssvenska Olaus Petri församlingens 100-årsjubileum

22.10                  Medverkan vid ”Steg för steg” årsfesten, Borgå

23.10                  Kyrkoherdeinstallation (Mats Edman) i Nykarleby församling

24.10                  Reflektionsdag i Borgå

25.10                  Biskoparnas överläggning, Helsingfors

26.10                  Biskopsmöte, Helsingfors

27.10                  Domkapitlets sammanträde

28-29.10            Medverkan vid bokmässan i Helsingfors

30.10                  Präst- och diakonvigning, Borgå

September 2022

2                 Festtal vid konsert med anledning av 150 årsjubileum sedan första diakonissan vigdes till sin tjänst, Esbo domkyrka

3                 Prästhemsförbundets jubileum, Pörkenäs

4                 Gudstjänst och visitationsstämma, Petrus församling

5                 Medverkan vid Fontana Medias höstturné, Jakobstad

6                 Medverkan vid Fontana Medias höstturné, Närpes

7                 Medverkan vid Fontana Medias höstturné, Vasa

12               Biskoparnas överläggning, St Michel

13-14          Biskopsmöte, St Michel

15               Medverkan vid Fontana Medias höstturné, Helsingfors

16-17          Medverkan vid tvåspråkiga diakonidagar, Helsingfors

18               Kyrkoherdeinstallation (Sara Grönqvist), Väståbolands svenska församling

19               Sammanträde, Fontana Media

19               Sammanträde, Församlingsförbundet

20               Medverkan vid Fontana Medias höstturné, Ingå

21               Medverkan vid Fontana Medias höstturné, Sibbo

22               Domkapitlets sammanträde

22               Andaktsprogrammens övervakningsmöte, Helsingfors

27-28          Synodalmöte, Åbo

28-30          Kyrkoherdekonferens, Åbo

Augusti 2022

3                 Medverkan vid Svenska Pensionärsförbundets sommarfest, Korsholm

10               Medverkan vid lanseringen av synodalboken, Helsingfors

16               Överläggning, Åbo

18-19          Arvojen Akatemia, Järvenpää

23               Domkapitlets sammanträde

24               Överläggning, Finska Missionssällskapet, Helsingfors

25               Arbetsgruppens för förhållandet mellan Ålands självstyrelse och kyrkolagen sammanträde, Teams

29-30          Överläggningar på Åland

Juli 2022

27.6-1.7             Nordiskt biskopsmöte, Island

17                        Predikan vid regnbågsmässa, Vasa

17                        Tal vid festkonsert, Lappfjärd

18                        Predikan vid gudstjänst, Jakobstad

Juni 2022

1                          Biskopsmöte, Helsingfors

2                          Överläggning om församlingsstrukturer, Närpes

4                           Tal vid studentdimission i Borgå gymnasium

6                           Besök av Ekumeniska Rådet i Finland

7-9                       Arbetsgemenskapsdagar

12                        Predikan vid TV-gudstjänst, Sunds kyrka

15                        Uppvaktning, ärkebiskopen 60, Åbo

16                        Domkapitlets sammanträde

16                        Medverkan vid ungdomssamling, Borgå

21                        Fontana Media, bolagsstämma, Oravais

27.6-1.7             Nordiskt biskopsmöte, Island

Maj 2022

1                           Tal vid museijärnvägssällskapets första maj-fest i Kovjoki, Nykarleby

3-6                      Kyrkomöte i Åbo

4                          Medverkan vid Frukostklubbens i Åbo svenska församling möte

6                          Besök i Matteus församlings samtalsgrupp

11                        Delegationens för Åbo Akademi sammanträde

12                        Medverkan vid diakonernas ordinationsretreat, Snoan

13-15                 Visitation i Larsmo församling

17                        Domkapitlets sammanträde

20                        Medverkan tillsammans med minoritetsombudsmannen Kristina Stenman vid de nationella kyrkodagarna i Uleåborg

22                        Kyrkoherdeinstallation i Korsholms svenska församling (Mats Björklund)

24                        Stiftsfullmäktige, Borgå

25                        Teologutbildningsnämnden

31                        Biskoparnas överläggning, Helsingfors

31                        Besök på Helsingfors Universitet

 

April 2022

1.4                       Konstitutionsutskottets sammanträde

1-3.4                   Visitation i Åbo svenska församling

4.4                       Medverkan vid domkyrkoförsamlingens familjekväll, Borgå

5.4                       Biskopsmöte

6.4                       Lärkkulla-delegationens sammanträde

7.4                       Domkapitlets sammanträde

8.4                       Delegationen för lutherska kyrkan och Suomen Vapaakirkko

9.4                       Prästhemsförbundets årsmöte

17.4                     Återinvigning av kyrkkomplex på Drumsö

20-22.4              Arvojen Akatemia

22-23.4              Medverkan vid Ungdomens Kyrkodagar

25-27.4              Ordinationsretreat, Snoan

28.4                     Visitationens förhandsbesök i Kristinestads svenska församling

29.4                     Sideby kyrkas 50-årsjubileum

Mars 2022

1.3                       Åländska nämnden, Mariehamn

3.3                       Kyrkans teologutbildningsnämnd

7.3                       Församlingsförbundets sammanträde, Helsingfors

8.3                       Domkapitlets sammanträde

9-10.3                 Besök i Tammerfors svenska församling

11.3                     Arbetsgruppen för förhållandet mellan Ålands självstyrelse och kyrkolagen

14-18.3               Biskoparnas överläggningsvecka

23.3                     Reflektionsdag

28.3                     Församlingsförbundet, Snoan

30.3                     Aktualitetstimme

 

Februari 2022

1.2                    Biskopsmöte, Teams

3.2                    Delegationen för kyrkans central för det svenska arbetet

7.2                    Arbetsgruppen för Åland, Teams

8.2                    Domkapitlets sammanträde, Teams

9.2                    Kontraktsprostesamling, Teams

15.2                  Medarbetarsamling

16.2                  Kyrkans teologutbildningsnämnd

17.2                  Stiftsfullmäktige, Lärkkulla

18.2                  Konstitutionsutskottet, Tammerfors

22.2                  Svenska klubben, Vasa

28.2                  Domkapitlets sammanträde, Teams

Januari 2022

 • 1.1                        Ingen nyårsmottagning med anledning av coronapandemin
 • 6.1                       Präst- och diakonvigning i Borgå domkyrka
 • 13.1                     Domkapitlets sammanträde
 • 16.1                     Kyrkoherdeinstallation i Korsholms svenska församling (Mats Björklund)
 • 18-21.1                Nordisk konferens kring dopet (Teams)
 • 23.1                     Kyrkoherdeinstallation i Kronoby församling (Niklas Wallis)

December 2021

 • 3-5.12                 Visitation i Petrus församling, Helsingfors
 • 7.12                     Biskoparnas överläggning, Helsingfors
 • 8.12                     Biskopsmöte, Helsingfors
 • 10.12                  Visitationens förhandsbesök i Åbo svenska församling
 • 12.12                  Kyrkoherdeinstallation i Jomala församling (Stefan Äng)
 • 14.12                  Domkapitlets sammanträde
 • 16.12                  Ordinationsutbildning på domkapitlet
 • 24.12                  Julbön, Borgå domkyrka (radieras)

November 2021

 • 4.11                     Konstitutionsutskottet, Teams
 • 6.11                     Medverkan vid Höstdagarna, Toijala
 • 8-12.11              Kyrkomöte, Åbo
 • 12-14.11            Kyrkodagar, Mariehamn
 • 16.11                  Domkapitlets sammanträde
 • 17.11                  Kyrkans teologutbildningsnämnd
 • 18.11                  Lärkkulla-delegationens sammanträde
 • 19-21.11            Visitation i Tyska ev-luth. församlingen i Finland
 • 22.11                  Stiftets organisationskonsulters samling, Borgå
 • 23.11                  Delegationen för frikyrkan och ev-luth. kyrkan
 • 24-16.11            Medverkan i pastoralkurs, Lärkkulla
 • 28.11                  Kyrkoherdeinstallation (Fred Wilén) i Kyrkslätts svenska församling
 • 30.11                  Församlingsförbundets styrelsemöte, Helsingfors

Oktober 2021

 • 1-3.10                 Visitation i Matteus församling
 • 3.10                     Kyrkoherdeinstallation (Jan Olov Fors) med kyrkinvigning i Rikssvenska Olaus Petri församlingen, Helsingfors
 • 5.10                     Medverkan i forum för kyrkans fostran
 • 6-8.10                 Arvojen Akatemia
 • 10.10                  Diakonvigning, Borgå domkyrka
 • 14.10                  Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 14.10                  Borgå-ungdomarnas kvällssamling på biskopsgården
 • 17.10                  Predikan vid sjukhussjälavårdens 50-års jubileumsgudstjänst, Karleby
 • 24.10                  Medverkan vid Åbo svenska församlings 100-årsjubileum
 • 25.10                  Refektionsdag, Borgå domkapitel
 • 26.10                  Biskoparnas överläggning, Helsingfors
 • 27.10                  Biskopsmöte, Helsingfors
 • 28.10                  Domkapitlets sammanträde
 • 29-30.10            Medverkan vid bokmässan, Helsingfors

September 2021

 • 1.9                       Biskopsmöte, Kuusamo
 • 2.9                       Medverkan vid forum för kyrkans diakoni, Tammerfors
 • 4-5.9                   Prästhemsförbundet, Pörkenäs
 • 9.9                       Konstitutionsutskottet, Teams
 • 9.9                       Visitation i Finström-Geta församling
 • 10-12.9              Visitation i Saltviks församling
 • 13-14.9              Ordinationsutbildning, Lärkkulla
 • 14-16.9              Ordinationsretreat, Snoan
 • 19.9                     Medverkan vid festmässa i Nedervetils kyrka, invigning av församlingshemmet i Nedervetil
 • 20-22.9              Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla
 • 23.9                     Predikan på Kustösterbottens veteranmässa, Vasa
 • 26.9                     Festtal vid Dragsnäsbäcks kyrkas 60-årsjubileum
 • 28.9                     Församlingsförbundets styrelsemöte
 • 30.9                     Domkapitlets sammanträde

Augusti 2021

 • 2.8                 Biskoparnas överläggning, Åbo
 • 3-6.8              Kyrkomöte, Åbo
 • 14.8               Konstitutionsutskottet, Teams
 • 22.8               Medverkan vid festgudstjänst i Nanoq-kyrkan i samband med Nanoq arktiska områdes 30-årsjubileum
 • 26.8               Domkapitlets sammanträde
 • 27.8               Nordiska kyrkosångsförbundets festkonsert, Helsingfors
 • 29.8               Medverkan vid Nordiska kyrkosångssymposiets festmässa, Helsingfors
 • 30.8               Biskoparnas överläggning, Kuusamo
 • 31.8-1.9         Biskopsmöte, Kuusamo

Juli 2021

 • 2-4.7                   Medverkan i Fransiskus-dagarna på Kökar

Juni 2021

 • 1-3.6                   Domkapitlets arbetslagsutvecklingsdagar
 • 5.6                      Tal vid studentdimission i Borgå Gymnasium
 • 6.6                      Prästvigning i Borgå domkyrka
 • 8.6                      Medverkan vid festgudstjänst i Nanoq-kyrkan i samband med Nanoq arktiska områdes 30-årsjubileum
 • 15.6                    Domkapitlets sammanträde

Maj 2021

 • 3.5                      Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 4.5                      Medverkan vid Församlingsförbundets diskussionskväll för förtroendevalda
 • 5.5                      Biskoparnas överläggning
 • 11.5                     Kyrkans teologutbildningsnämnd
 • 11.5                     Församlingsförbundets årsmöte
 • 12.5                    Delegationen för diakonissanstalten i Helsingfors
 • 17.5                    Deltagande i stiftsseminarium
 • 19.5                    Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 20 .5                  Domkapitlets sammanträde
 • 21.5                    Medverkan i virtuella, finska kyrkodagar
 • 24.5                    Biskoparnas överläggning
 • 25.5                    Biskopsmöte
 • 26-27.5              Stiftsfullmäktiges sammanträde i Jakobstad
 • 31.5                    Delegationens för kyrkans central för det svenska samarbetets möte

April 2021

 • 5.4                       Överläggning med kyrkoherdar och förtroende i Korsholms svenska, Kvevlax, Solfs och Replots församlingar
 • 8.4                       Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 9.4                       Virtuell ungdomssamling med ungdomar i Jakobstad
 • 12.4                     Deltagande i stiftsseminarium
 • 12.4                     Delegationens för diakonissanstaltens vårmöte, Helsingfors
 • 13.4                     Biskopsmöte
 • 15.4                     Delegationen för lutherska kyrkan och Suomen Vapaakirkko
 • 16.4                     Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 21.4                     Lärkkulla-delegationens sammanträde
 • 22.4                     Domkapitlets sammanträde
 • 27.4                     Visitationens förhandsbesök i Tyska ev-luth. församlingen i Finland

Mars 2021

 • 3.3                       Teologutbildningskommitténs sammanträde
 • 4.3                       Teams-överläggningar med stiftets kyrkoherdar
 • 10.3                     Ordinationsutbildning
 • 16.3                     Domkapitlets sammanträde
 • 17.3                     Församlingsförbundets sammanträde
 • 18.3                     Teams-överläggning med stiftets kyrkoherdar
 • 19.3                     Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 21.3                     Prästvigning, Borgå domkyrka
 • 22-26.3              Biskoparnas överläggningsvecka (Teams)
 • 29.3                     Överläggning om yrkesstudier med Norvia

Februari 2021

 • 2.2                       Delegationens för kyrkans central för det svenska arbetet sammanträde
 • 3.2                       Predikan vid riksdagens öppningsgudstjänst i Helsingfors domkyrka
 • 11.2                     Domkapitlets sammanträde
 • 14.2                     Predikan vid radiogudstjänst med anledning av Esse kyrkas 250-årsjubileum
 • 16-17.2               Reflektionsdag, Borgå
 • 17-18.2               Stiftsfullmäktiges sammanträde, Borgå
 • 25.2                    Biskoparnas överläggning

Januari 2021

 • 13.1                     Visitationens förhandsbesök i Saltviks och Finström-Geta församlingar (teams)
 • 19.1                     Domkapitlets sammanträde
 • 21.1                     Besök i Rikssvenska Olaus Petri-församlingen, Helsingfors
 • 23.1                    Medverkan i Ungdomens Kyrkodagar 2021 med temat ”Förändring” (teams)
 • 24.1                    Predikan vid invigningsmässa av Dickursby nya kyrka (Vanda)
 • 25.1                    Biskoparnas överläggning, St Michel
 • 26-27.1              Biskopsmöte, St Michel
 • 28.1                    Kontraktsprostesamling (teams)

 

December 2020

1.12                     Församlingsförbundets styrelsemöte

4-5.12                 Medverkan i Bokströms virtuella bokmässa 2020

7.12                     Biskoparnas överläggning

8.12                     Biskopsmöte

15.12                  Domkapitlets sammanträde

15.12                  Delegationens för diakonissanstaltens i Helsingfors höstmöte

16.12                  Överräckande av Församlingsförbundets kulturpris till Birgitta Sarelin

24.12                  Julbön, Borgå

31.12                  Aftonandakt i Radio Vega

 

November 2020

2-6.11                 Kyrkomöte, Åbo

6.11                    Medverkan vid Svenska Dagen-fest, Borgå

10.11                  Domkapitlets sammanträde

13-15.11            Kyrkodagar, Mariehamn

18.11                  Kyrkans Teologutbildningsnämnd (teams-möte)

19.11                  Teamsmöten med stiftets kyrkoherdar

23.11                  Åländska nämnden, Mariehamn

20-22.11            Visitation i Sund-Vårdö församling

23.11                   Åländska nämndens sammanträde

26.11                  Besök tillsammans med ärkebiskopen hos Teologiska Studentföreningen, Åbo

29.11                  Medverkan i Kristliga folkhögskolans i Nykarleby 100-årsjubileum, predikan vid festmässa

 

Oktober 2020

2-3.10    Fortsättningsvisitation i Korsnäs församling

4.10        Prästvigning

7.10        Deltagande i organisationskonferens (webinarie)

8.10        Rådplägningsdagar för organisationskonsulter, Borgå

9-11.10   Visitation i Hangö svenska församling

20.10     Domkapitlets sammanträde

21.10      Biskoparnas överläggning, Helsingfors

22.10      Biskopsmöte i Helsingfors

24.10      Medverkan i Kyrkans Ungdoms 100-årsjubileum, Karleby

27.10      Delegationen för frikyrkan och ev-luth. kyrkan

 

September 2020

2-3.9      Stiftsfullmäktiges aftonskola och sammanträde, Borgå

6.9          Deltagande i Nykarleby stads 400-årsjubileum

7.9          Biskoparnas överläggning, Helsingfors

8-9.9      Biskopsmöte, Helsingfors

16.9        Ordinationsutbildning, Borgå

17.9        Domkapitlets sammanträde

20.9       Ibruktagning av dopfunt i Mikaelskapellet, Borgå

21-23.9  Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

30.9       Medverkan i Forum för ungdomsarbetsledare

 

Augusti 2020

5-6.8              Biskopsmöte i Helsingfors

10-14.8          Kyrkomöte i Åbo

18.8                Bandning av TV-programmet ”Sommarpratarna”

25.8                Domkapitlets sammanträde

25.8                Visitationens förhandsbesök i Hangö svenska församling

30.8                Sta Katarina kyrkas 550-årsjubileum, Karis

31.8                 Församlingsförbundets årsmöte

 

Juli 2020

11.7                Medverkan vid regionalt TV-program i Jakobstad

23.7                Predikan vid spelmansgudstjänst i Pedersöre

 

Juni 2020

1.6                  Domkapitlets sammanträde

2.6                 Biskoparnas överläggning

7.6                  Prästvigning

8.6                 Biskoparnas överläggning

9.6                 Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

9.6                 Visitationens förhandsbesök i Sund-Vårdö församling (Teams-möte)

10.6               Delegationen för KSCA (Teams-möte)

11.6                Domkapitlets sammanträde

12.6               Diakonvigning i Vörå kyrka

13.6               Diakonvigning i Korsholms kyrka

14.6               Diakonvigning i Sideby kyrka

15.6               Biskoparnas överläggning

16.6               Besök på Samaria rf i Borgå

24.6               Biskoparnas överläggning

 

Maj 2020

5                     Biskoparnas överläggning

6                     Biskoparnas överläggning

7                     Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

12                   Biskoparnas överläggning

14                   Domkapitlets sammanträde

18                   Biskoparnas överläggning

19                   Biskopsmöte

20.5               Kyrkans teologutbildningsnämnd (Teams-möte)

21.5                Medverkan i Radio Vega-program om kyrkliga helger

26.5               Biskopens live-sändning på kyrkan i Helsingfors FB-sida

28.5               Övervakningsorganet för andaktsprogram på YLE

29.5               Medverkan på förberedelsedag för blivande diakoner i Vasa

 

April 2020

30.3-1.4        Biskoparnas överläggningar

8.4                 Biskoparnas överläggning

13.4               Biskopen medverkar i radioprogram kring påsken (Radio Vega)

14.4               Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

15.4               Biskopsmöte

21.4               Domkapitlets sammanträde

21.4               Delegationens för diakonissanstaltens vårmöte

 

Mars 2020

 

8                    Kyrkoherdeinstallation i Replots församling (Camilla Svevar)

10                  Domkapitlets sammanträde

10                  Biskopen besöker Mellersta Nylands prosteri

13-15             Visitation i Korsnäs församling

20                 Radio-morgonandakt

21                  Prästhemsförbundets årsmöte på biskopsgården, Borgå

23-29           Medverkan vid stiftets studieresa till Jerusalem (resan inhiberades)

25                 Direktsänd radioandakt i Radio Vega

29                 Medverkan vid direktsänd TV-gudstjänst från Åggelby kyrkan

30.3-3.4      Biskoparnas överläggningsvecka, Kuusamo (resan inhiberades)

 

Februari 2020

 

2                    Kyrkoherdeinstallation i Jakobstads svenska församling (Jockum Krokfors)

3                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

4-5                 Biskopsmöte, Helsingfors

6                    Domkapitlets sammanträde

9                    Kyrkoherdeinstallation i nya Pedersöre församling (Kaj Granlund)

10                  Tal vid kyrkobrödernas möte i Vasa

11                  KCSAs delegationsmöte, Helsingfors

12                  Träff med svenska riksdagsgruppen, Helsingfors

13-14             Stiftsfullmäktige, Lärkkulla

23                  Kyrkoherdeinstallation i Solfs församling (Mats Björklund)

26                  Kyrkans delegation för utbildningsfrågor, Helsingfors

27                  Medverkan vid församlingsafton i Ekenäsnejdens svenska församling

 

Januari 2020

 

1                    Nyårsmottagning på biskopsgården

5                    Kyrkoherde- och kaplansinstallation samt välsignelse av medarbetare i nya Kronoby församling (Anders Store/Timo Saitajoki)

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

8-10               Ordinationsretreat på Snoan

15                  Överläggning med Finlands Svenska Scouter

16                  Domkapitlets sammanträde

20                  Medverkan vid stiftsseminarium, Helsingfors

24-25             Ungdomens Kyrkodagar, Lärkkulla

27                  Möte med verksamhetsavdelningen på KCSA

28                  Kontraktsprostesamling, Helsingfors

31                  Medverkan vid forum för barnverksamheten, Åbo

 

December 2019

 

1                    Kyrkoherdeinstallation i Sibbo svenska församling (Camilla Ekholm)

4                    Biskopsmöte, Helsingfors

5                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

9                    Mariahemmets 50-årsjubileum, Jakobstad

10                  Visitationens förhandsbesök, Korsnäs församling

12                  Visitationens förhandsbesök, Petrus församling

17                  Domkapitlets sammanträde

22                  Återinvigning av Sarvsalö kapell, Agricola svenska församling

24                  Predikan vid julbön i Borgå domkyrka

 

November 2019

 

2                    Medverkan vid höstdagar, Toijala

4-8                 Kyrkomöte, Åbo

14                  Samling med studerande i Åbo

15-17             Visitation i Mariehamn

21                  Domkapitlets sammanträde

 

Oktober 2019

 

1                    Invigning av Winbergska stiftelsen nya servicehem i Esbo

3                    Besök från Etiopien

6                    Präst- och diakonvigning, Borgå

7-9                 Medverkan vid pastoralkursen” Bibeln och livet” på Lärkkulla

11                  Södra Finlands underavdelning av diakoniarbetarnas förbund besök i Borgå

13                  Kyrkoherdeinstallation i Kvevlax (Fredrik Kass)

15                  Medverkan vid samling för kyrkoherdar och kanslister, Tammerfors

17-18             Praktikseminarium på Lärkkulla

21                  Prästförbundets årsmöte

22                  Domkapitlets sammanträde

24                  Bokmässan ”Fråga biskopen” o ”Kom och träffa biskopen”

25-27             Visitation i Vörå

29                  Biskopsmöte i Helsingfors

30                  Föredrag på Svenska Klubben i Helsingfors

 

September 2019

 

5                    Besök av Nordiska Prästförbundens Samarbetsorgan

9                    Biskoparnas överläggning, Sastamala

10-11             Biskopsmöte, Sastamala

11-13             Ordinationsutbildning, Nilsas

15                  Avskedspredikan i Jakobstad

16-18             Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

23                  Träff med representanter från regionförvaltningsverket

24                  Domkapitlets sammanträde

29                  Biskopsvigning, Borgå