April 2021

 • 5.4                       Överläggning med kyrkoherdar och förtroende i Korsholms svenska, Kvevlax, Solfs och Replots församlingar
 • 8.4                       Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 9.4                       Virtuell ungdomssamling med ungdomar i Jakobstad
 • 12.4                     Deltagande i stiftsseminarium
 • 12.4                     Delegationens för diakonissanstaltens vårmöte, Helsingfors
 • 13.4                     Biskopsmöte
 • 15.4                     Delegationen för lutherska kyrkan och Suomen Vapaakirkko
 • 16.4                     Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 21.4                     Lärkkulla-delegationens sammanträde
 • 22.4                     Domkapitlets sammanträde
 • 27.4                     Visitationens förhandsbesök i Tyska ev-luth. församlingen i Finland

Maj 2021

 • 3.5                      Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 4.5                      Medverkan vid Församlingsförbundets diskussionskväll för förtroendevalda
 • 5.5                      Biskoparnas överläggning
 • 11.5                     Kyrkans teologutbildningsnämnd
 • 11.5                     Församlingsförbundets årsmöte
 • 12.5                    Delegationen för diakonissanstalten i Helsingfors
 • 17.5                    Deltagande i stiftsseminarium
 • 19.5                    Aktualitetstimme för anställda i Borgå stift
 • 20 .5                  Domkapitlets sammanträde
 • 21.5                    Medverkan i virtuella, finska kyrkodagar
 • 24.5                    Biskoparnas överläggning
 • 25.5                    Biskopsmöte
 • 26-27.5              Stiftsfullmäktiges sammanträde i Jakobstad
 • 31.5                    Delegationens för kyrkans central för det svenska samarbetets möte

Juni 2021

 • 1-3.6                   Domkapitlets arbetslagsutvecklingsdagar
 • 5.6                      Tal vid studentdimission i Borgå Gymnasium
 • 6.6                      Prästvigning i Borgå domkyrka
 • 8.6                      Medverkan vid festgudstjänst i Nanoq-kyrkan i samband med Nanoq arktiska områdes 30-årsjubileum
 • 15.6                    Domkapitlets sammanträde

Juli 2021

 • 2-4.7                   Medverkan i Fransiskus-dagarna på Kökar