Augusti 2019

 

22                  Domkapitlets sammanträde

25                  Porträttavteckning, Borgå domkapitel

25                  Avskedshögmässa, Borgå domkyrka

 

Juli 2019

 

6-7                 Franciskusfest, Kökar

13-14             Skärgårdens bokfest, Jurmo

 

Juni 2019

 

1                    Tal vid Borgå gymnasiums studentdimission

2                    Predikan vid friluftsgudstjänst på Postbacken, Illby, Borgå

3                    Stiftens informatörer till biskopsgården

4                    Nämnden för kyrkans central för det svenska arbetet

9                    Kyrkoherdeinstallation i Esbo svenska församling (Kira Ertman)

13                  Domkapitlets sammanträde

15                  Den inre oasen – kapellinvigning, Sunds prästgård

24-28             Nordiskt biskopsmöte, Villmanstrand

 

Maj 2019

 

6-10               Kyrkomöte, Åbo

14                  Domkapitlets sammanträde

14                  Församlingsförbundets årsmöte

15                  Miljödag i samarbete mellan Borgå, Esbo och Helsingfors stift, Stora Mjölö

16                  Kontraktsmöte i Maxmo

17-18             Medverkan vid Kirkkopäivät, Jyväskylä

20                  Ordinationsutbildning, Borgå

23-24             Stiftsfullmäktiges möte, Åbo

24                  Medverkan vid seminarium om pilgrimsvandringar, Åbo

25                  Sändning av pilgrimer på St Olofs vandring, Åbo

26                  Prästvigning, Borgå domkyrka

27                  Överläggning med landskapsregeringen samt möte med nämnden för åländska ärenden, Mariehamn

28                  Biskoparnas överläggning

29                  Biskopsmöte

31                  Tal vid Inveons examenstillfälle

 

April 2019

 

8                    Biskopsmöte, Helsingfors

9                    Medverkan på dag för kontaktpersoner för sexuella trakasserier, Helsingfors

11                  Domkapitlets sammanträde

23                  Lärkkulla stiftelsens delegation + Socialetiskt seminarium, Lärkkulla

26-28             Visitation i Ålands södra skärgårdsförsamling