November 2021

 • 4.11                     Konstitutionsutskottet, Teams
 • 6.11                     Medverkan vid Höstdagarna, Toijala
 • 8-12.11              Kyrkomöte, Åbo
 • 12-14.11            Kyrkodagar, Mariehamn
 • 16.11                  Domkapitlets sammanträde
 • 17.11                  Kyrkans teologutbildningsnämnd
 • 18.11                  Lärkkulla-delegationens sammanträde
 • 19-21.11            Visitation i Tyska ev-luth. församlingen i Finland
 • 22.11                  Stiftets organisationskonsulters samling, Borgå
 • 23.11                  Delegationen för frikyrkan och ev-luth. kyrkan
 • 24-16.11            Medverkan i pastoralkurs, Lärkkulla
 • 28.11                  Kyrkoherdeinstallation (Fred Wilén) i Kyrkslätts svenska församling
 • 30.11                  Församlingsförbundets styrelsemöte, Helsingfors