Februari 2020

 

2                    Kyrkoherdeinstallation i Jakobstads svenska församling (Jockum Krokfors)

3                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

4-5                 Biskopsmöte, Helsingfors

6                    Domkapitlets sammanträde

9                    Kyrkoherdeinstallation i nya Pedersöre församling (Kaj Granlund)

10                  Tal vid kyrkobrödernas möte i Vasa

11                  KCSAs delegationsmöte, Helsingfors

12                  Träff med svenska riksdagsgruppen, Helsingfors

13-14             Stiftsfullmäktige, Lärkkulla

23                  Kyrkoherdeinstallation i Solfs församling (Mats Björklund)

26                  Kyrkans delegation för utbildningsfrågor, Helsingfors

27                  Medverkan vid församlingsafton i Ekenäsnejdens svenska församling

 

Mars 2020

 

8                    Kyrkoherdeinstallation i Replots församling (Camilla Svevar)

10                  Domkapitlets sammanträde

10                  Biskopen besöker Mellersta Nylands prosteri

13-15             Visitation i Korsnäs församling

20                  Medverkan vid forum för kyrko- och fastighetsbetjäningen

21                  Prästhemsförbundets årsmöte på biskopsgården, Borgå

23-29           Medverkan vid stiftets studieresa till Jerusalem

30.3-3.4      Biskoparnas överläggningsvecka, Kuusamo