Augusti 2021

2.8                 Biskoparnas överläggning, Åbo

3-6.8              Kyrkomöte, Åbo

14.8               Konstitutionsutskottet, Teams

22.8               Medverkan vid festgudstjänst i Nanoq-kyrkan i samband med Nanoq arktiska områdes 30-årsjubileum

26.8               Domkapitlets sammanträde

27.8               Nordiska kyrkosångsförbundets festkonsert, Helsingfors

29.8               Medverkan vid Nordiska kyrkosångssymposiets festmässa, Helsingfors

30.8               Biskoparnas överläggning, Kuusamo

31.8-1.9         Biskoparnas överläggning, Kuusamo

 

September 2021

1.9                 Medverkan vid forum för kyrkans diakoni, Tammerfors

4-5.9              Prästhemsförbundet, Pörkenäs