April 2019

8                    Biskopsmöte, Helsingfors

11                  Domkapitlets sammanträde

23                  Lärkkulla stiftelsens delegation + Socialetiskt seminarium, Lärkkulla

26-28             Visitation i Ålands södra skärgårdsförsamling

 

Mars 2019

 4-6               Forum för präster, Tammerfors

7                    Besök i Tammerfors svenska församling

10                  Medverkan vid invigning av Petruskyrkan, Månsas, Helsingfors

12                  Domkapitlets sammanträde

12                  Medverkan vid församlingskväll i Ingå

14                  Predikan i samband med rådplägningsdagar för kyrkans familjerådgivare, Borgå

18                  Medverkan vid pastoralkurs, Lärkkulla

20                  Domkapitlets sammanträde + Besök från Lomma församling i Sverige

21-24             Visitation i Esse och Purmo församlingar

25-29             Biskoparnas resa till det ekumeniska centret i Strassbourg, Frankrike

30                  Morgonbön i samband med riksomfattande gudstjänstdagar i Helsingfors domkyrka

30                  Prästhemsförbundets årsmöte, Borgå

 

Februari 2019

1                    Medverkan vid svensk samling i Villmanstrand

3                    Festmässa med anledning av grundandet av Agricola svenska församling

6                    Föreläsning, Västra Nylands Folkhögskola, Raseborg

6                    Besök i Kimitoöns församling, Dragsfjärd

7                    Domkapitlets sammanträde

8-9                 Medverkan vid biskopsvigning i Esbo stift

13                  Stiftsfullmäktige

13                  Teologutbildningskommittén, Joensuu

22                  Föreläsning för Odd Fellows, Helsingfors

26                  Anders Chydenius-stiftelsens årsmöte, Helsingfors

 

Januari 2019

1                    Nyårsmottagning på biskopsgården, Borgå

6                    Präst-/diakonvigning i Borgå domkyrka

8                    Stiftets kyrkomusiker besöker biskopsgården

8-9                 Medverkan vid bibelteologiskt seminarium, Järvenpää

9-11               Medverkan vid retreat för nya präster på Snoan

15                  Teologiskt forskarseminarium, Helsingfors

17                  Domkapitlets sammanträde

20                  Kyrkoherdeinstallation i Nykarleby församling (Mia Anderssén-Löf)

21                  Biskoparnas överläggning, Helsingfors

22-23             Biskopsmöte, Helsingfors

25-26             Ungdomens Kyrkodagar på Lärkkulla

29                  Kontraktsprostesamling i Helsingfors

30                  Nämnden för kyrkans central för det svenska arbetet

31                  Besök hos Teologiska Studentföreningen i Åbo

 

December 2018

4                    Biskoparnas överläggning i Helsingfors

5                    Biskopsmöte i Helsingfors

8                    Medverkan vid välgörenhetskonsert i Sibbo

11                  Domkapitlets sammanträde

13                  Medverkan vid ekumeniskt möte i Uppsala, Sverige

24                  Julbön i Borgå domkyrka

30                  Medverkan på retreat inför diakonvigning, Sibbo