Maj 2020

5                           Biskoparnas överläggning

6                           Biskoparnas överläggning

7                           Biskopen och kyrkoherdarnas regionvisa teams-möten

12                        Biskoparnas överläggning

14                        Domkapitlets sammanträde

18                        Biskoparnas överläggning

19                        Biskopsmöte