Januari 2021

3.1                       Kyrkoherdeinstallation i Kronoby församling (Niklas Wallis)

3.1                       Medverkan i Dragsnäsbäcks kyrkas 60-årsjubileum (Vasa)

6.1                       Prästvigning i Borgå domkyrka

11.1                     Medverkan i Forum för kyrkans musik, Jakobstad

11.1                     Musikkväll i Pedersöre kyrka

12-14.1              Visitationens förhandsbesök i Saltviks och Finström-Geta församlingar

19.1                     Domkapitlets sammanträde

22-23.1              Medverkan i Ungdomens Kyrkodagar 2021 med temat ”Förändring”

24.1                     Medverkan vid invigning av Dickursby kyrka (Vanda)

25.1                     Biskoparnas överläggning

26-27.1              Biskopsmöte

28.1                     Kontraktsprostesamling

 

December 2020

1.12                     Församlingsförbundets styrelsemöte

2.12                     Reflektionsdag, Borgå

3.12                     Medverkan vid ungdomskväll, Borgå svenska domkyrkoförsamling

4-5.12                 Medverkan i Bokströms virtuella bokmässa 2020

7.12                     Biskoparnas överläggning

8.12                     Biskopsmöte

15.12                  Domkapitlets sammanträde

15.12                  Delegationens för diakonissanstaltens i Helsingfors höstmöte

24.12                  Julbön, Borgå

 

November 2020

2-6.11                 Kyrkomöte, Åbo

6.11                    Medverkan vid Svenska Dagen-fest, Borgå

10.11                  Domkapitlets sammanträde

13-15.11            Kyrkodagar, Mariehamn

18.11                  Kyrkans Teologutbildningsnämnd (teams-möte)

19.11                  Teamsmöten med stiftens

23.11                  Åländska nämnden, Mariehamn

20-22.11            Visitation i Sund-Vårdö församling

26.11                  Besök tillsammans med ärkebiskopen hos Teologiska Studentföreningen, Åbo

29.11                  Medverkan i Kristliga folkhögskolans i Nykarleby 100-årsjubileum