Augusti 2020

30.8       Sta Katarina kyrkas 550-årsjubileum, Karis

31.8        Församlingsförbundets årsmöte

 

September 2020

2-3.9      Stiftsfullmäktiges aftonskola och sammanträde, Borgå

6.9          Deltagande i Nykarleby stads 400-årsjubileum

7.9          Biskoparnas överläggning, Helsingfors

8-9.9      Biskopsmöte, Helsingfors

16.9        Ordinationsutbildning, Borgå

17.9        Domkapitlets sammanträde

20.9       Ibruktagning av dopfunt i Mikaelskapellet, Borgå

21-23.9  Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

29.9        Medverkan vid konfirmandpedagogisk dag, Åbo

30.9       Forum för ungdomsarbetsledare

 

Oktober 2020

2-3.10    Fortsättningsvisitation i Korsnäs församling

4.10        Prästvigning

7.10        Deltagande i organisationskonferens (webinarie)

9-11.10   Visitation i Hangö svenska församling

20.10     Domkapitlets sammanträde

21.10      Biskoparnas överläggning, Helsingfors

22.10      Biskopsmöte i Helsingfors

24.10      Medverkan i Kyrkans Ungdoms 100-årsjubileum, Nykarleby

27.10      Delegationen för frikyrkan och ev-luth. kyrkan

November 2020

2-6,11     Kyrkomöte, Åbo

6.11        Medverkan vid Svenska Dagen-fest, Borgå