April

1.4                       Konstitutionsutskottets sammanträde

1-3.4                   Visitation i Åbo svenska församling

4.4                       Medverkan vid domkyrkoförsamlingens familjekväll, Borgå

5.4                       Biskopsmöte

6.4                       Lärkkulla-delegationens sammanträde

7.4                       Domkapitlets sammanträde

8.4                       Delegationen för lutherska kyrkan och Suomen Vapaakirkko

9.4                       Prästhemsförbundets årsmöte

17.4                     Återinvigning av kyrkkomplex på Drumsö

20-22.4              Arvojen Akatemia

22-23.4              Medverkan vid Ungdomens Kyrkodagar

25-27.4              Ordinationsretreat, Snoan

28.4                     Visitationens förhandsbesök i Kristinestads svenska församling

29.4                     Sideby kyrkas 50-årsjubileum

 

Maj

1                           Tal vid museijärnvägssällskapets första maj-fest i Kovjoki, Nykarleby

3-6                      Kyrkomöte i Åbo

4                          Medverkan vid Frukostklubbens i Åbo svenska församling möte

6                          Besök i Matteus församlings samtalsgrupp

11                        Delegationens för Åbo Akademi sammanträde

12                        Medverkan vid diakonernas ordinationsretreat, Snoan

13-15                 Visitation i Larsmo församling

17                        Domkapitlets sammanträde

20                        Medverkan tillsammans med minoritetsombudsmannen Kristina Stenman vid de nationella kyrkodagarna i Uleåborg

22                        Kyrkoherdeinstallation i Korsholms svenska församling (Mats Björklund)

24                        Stiftsfullmäktige, Borgå

25                        Teologutbildningsnämnden

31                        Biskoparnas överläggning, Helsingfors

31                        Besök på Helsingfors Universitet