Januari 2021

 • 13.1                     Visitationens förhandsbesök i Saltviks och Finström-Geta församlingar (teams)
 • 19.1                     Domkapitlets sammanträde
 • 21.1                     Besök i Rikssvenska Olaus Petri-församlingen, Helsingfors
 • 23.1                    Medverkan i Ungdomens Kyrkodagar 2021 med temat ”Förändring” (teams)
 • 24.1                    Predikan vid invigningsmässa av Dickursby nya kyrka (Vanda)
 • 25.1                    Biskoparnas överläggning, St Michel
 • 26-27.1              Biskopsmöte, St Michel
 • 28.1                    Kontraktsprostesamling (teams)

 

Februari 2021

 • 2.2                       Delegationens för kyrkans central för det svenska arbetet sammanträde
 • 3.2                       Predikan vid riksdagens öppningsgudstjänst i Helsingfors domkyrka
 • 11.2                     Domkapitlets sammanträde
 • 14.2                     Predikan vid radiogudstjänst med anledning av Esse kyrkas 250-årsjubileum
 • 16-17.2               Reflektionsdag, Borgå
 • 17-18.2               Stiftsfullmäktiges sammanträde, Borgå

 

Mars 2021

 • 3.3                       Teologutbildningskommitténs sammanträde
 • 11-12.3                Visitation i Finström-Geta församling
 • 13-14.3               Visitation i Saltviks församling
 • 16.3                     Domkapitlets sammanträde
 • 17.3                     Församlingsförbundets sammanträde
 • 19.3                     Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 21.3                     Prästvigning, Borgå domkyrka

 

April 2021

 • 8.4                       Konstitutionsutskottets sammanträde
 • 9-11.4                  Visitation i Petrus församling
 • 12.4                     Delegationens för diakonissanstaltens vårmöte, Helsingfors
 • 13.4                     Biskopsmöte
 • 14.4                     Forum för kyrkans diakoni
 • 14.4                     Överläggning med representanter för Tammerfors kyrkliga samfällighet
 • 15.4                     Delegationen för evangelisk-lutherska kyrkans och frikyrkan i Finland sammanträder, Tammerfors
 • 17.4                     Prästförbundets årsmöte, Borgå