Personuppgifter

Född 1964 i Jakobstad, gift sedan 1985 med diakonissan Karin Åstrand f. Häggdahl. Barn: Sebastian (1990), Benjamin (1993), Charlotta (1996) och Zacharias (2001).

Studier och examina:

 • Student från Pedersöre gymnasium 1983
 • TK y Åbo Akademi 1991

Yrkesbana:

 • prästvigd i juni 1991
 • församlingspastor i Jakobstads svenska församling 1991-1994
 • kaplan i Jakobstads svenska församling 1995-2007
 • kyrkoherde i Jakobstads svenska församling 2007-2019
 • biskop i Borgå stift sedan 1.9.2019

Publikationer:

 • Konfirmandboken Mitt i allt (medförfattare) 2004
 • Fruktkoden till det goda livet (medförfattare) 2007

Olika uppdrag:

 • Medlem av Stiftsmötet 1996-2004
 • Prästerligt ombud i kyrkomötet 2004-2007, 2012-2015, 2016-
 • Ordförande för redaktionsrådet Enheten för kommunikation och information vid Kyrkans central för det svenska arbetet 2005-2006
 • Medlem i Prästförbundets utbildnings- och arbetspolitiska kommitté 2005-2007
 • Styrelsemedlem och vice ordförande i Fontana Media 2007-
 • Ordförande i Ekumeniska Rådets svenska sektion 2007-2009
 • Medlem i delegationen för lärosamtalen med Finlands baptistförbund 2007-2009
 • Medlem i kyrkostyrelsens delegation för kyrkans strategiarbete Pyhä-Helig 2009-2010
 • Styrelseordförande för Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 2013-
 • Fullmäktigemedlem i Kyrkans Akademiker AKI 2014-2017
 • Medlem i delegationen från Finlands ev-luth. kyrka för besök hos påven Franciskus 2015
 • Fullmäktigeordförande för Finlands svenska prästförbund 2016-2017
 • Medlem i direktionen för Seurakuntaopisto 2017-

Övrigt:

 • Språkkunskaper: finska, engelska, tyska, franska

Intressen:

 • långa promenader, sommarstuge- och båtliv, husrenovering, böcker