Symboler

Biskopens utstyrsel

Korkåpa 1751

Kåpan är en av de många korkåpor som inköptes i Paris till Adolf Fredriks kröning år 1751.

Mitra 1935

Mitran är dekorerad med grekiska kors, halvädelstenar, guldbrokadband och franska liljor. På 1930-talet skaffades mitror till flera finländska stift, men mitrorna brukades endast symboliskt. Borgå svenska domkyrkoförsamling beställde denna mitra av konstnärinnan Dora Jung för biskop Max von Bonsdorff.

Biskopskåpa 1958 och stola

Dora Jung designade denna kåpa för biskop G.O. Rosenqvist. Den ljusa kåpans fåll är försedd med kraftigt stiliserade evangelistsymboler. På den röda skölden finns bokstäverna IC XC NI KA (= Jesus Kristus segrar. Dora Jung använda ofta detta monogram på sina kyrkotextilier. Kåpan vävdes av Marita Mattsson, som i 30 år arbetade i Dora Jungs ateljé. Dora Jung har senare designat en enkel vit stola till denna kåpa.

Korkåpa, mitra och stola 1994

Kåpan samt dess mitra och stola är av ljust sidentyg dekorerat med  blåa kors och guldfransar. På skölden finns ett klöverbladskors. Kåpan fästes med en kedja. Skruden är inköpt i England och används mest som reseskrud.

Biskopskåpa, mitra och stola 1999

Biskopen med biskopsutstyrsel
Biskopen med biskopsutstyrsel

Kåpans blåa färg, som är kraftigare nertill, symboliserar både havets böljor och det levande vattnet. Det guldfärgade mönstret symboliserar ett nät. På sleifen syns Borgå domkyrkas fasad och på skölden Treenighetens symbol. Samma blåa färg och gyllene nätmönster finns också på mitran och stolan. Biskopsskruden har designats och tillverkats av Margit Holmberg på Åland.

Biskopsstav 1937

Denna enkla silverstav har texten ”Varen herdar för Guds hjord som i haven i eder vård. 1Petr.5:2” både på svenska och grekiska och mitt i den böjda överdelen finns ett grekiskt kors. Stavens designer Gunilla Jung komponerade också flera nattvardstyg. Staven tillverkades av A. Tillanders guldsmedsaffär i Helsingfors år 1937.

Biskopskors

Biskopskorset är ett stort latinskt guldkors med en svagt ornamenterad rand och bärs i en guldkedja runt halsen. Biskopskorset är inte biskopens personliga egendom. Då en biskop flyttar över till ett annat stift eller då han går i pension lämnar han tillbaka sitt kors. Stiftet överlåter sedan till den pensionerade biskopens bruk ett emerituskors.

Biskopsskjorta

Biskoparna använder en violett skjorta i stället för den svarta prästskjortan.

Biskop Bo-Göran Åstrand i klädd lila biskopåsskjorta