Siirry sisältöön

Biskopens andra hälsning i virustider

Tillsammans och med Guds hjälp – också i detta läge!

Vi har nu kommit in i ett nytt läge då regeringen beslutat om ytterligare begränsningar i kampen mot Corona-viruset. Det här kommer att påverka vårt vardagsliv på många sätt. Många av oss känner oro och är bekymrade. Ändå behöver vi inte drabbas av panik eller modlöshet.

Nu om någonsin är det viktigt att vi hjälps åt och följer de anvisningar myndigheterna ger. Genom att sköta om oss själva, vara noggranna med vår hygien, undvika stora samlingar bidrar vi till att minimera spridningen. Det är mycket som blir jobbigare och tristare för en tid.

Att följa alla anvisningar och begränsningar är ett ansvarsfullt sätt att visa omsorg och omtanke om andra. Framför allt behöver vi tänka på de mest utsatta grupperna, äldre och dem med nedsatt immunförsvar. Men samtidigt är det bra att komma ihåg att begränsningarna inte betyder att vi inte alls skulle få ha kontakt med varandra. I den här situationen blir det viktigt med telefonsamtal och epost i de fall vi inte kan göra besök. Vi kan alltid ta kontakt den vägen, visa att vi bryr oss, höra hur andra har det och fråga om vi kan hjälpa till med något.

Församlingarna har fått nya anvisningar om hur man ska agera i den här situationen. Gudstjänst hålls nu enbart av präst och kantor i en stängd kyrka. Gudstjänsten sänds där det är möjligt över nätet. Vid förrättningar såsom dop, vigslar och jordfästningar får högst 10 personer närvara. Det här är mycket ledsamt men nödvändigt och i enlighet med myndigheternas anvisningar. All annan verksamhet som brukar hållas i församlingen tar nu paus till dess att läget förändrats. Men de församlingsanställda går fortsättningsvis att nå per telefon och epost samt på sociala medier. De är beredda att stöda och hjälpa på det sätt som omständigheterna tillåter. Och de kommer också att öka sin synlighet och närvaro genom de kanaler som står till buds.

Tillsammans och med Guds hjälp ska vi ta oss igenom också detta. Vi har några svåra månader framför oss som kommer att kräva extraordinära insatser. I det här läget får vi också vända oss till Gud i bön och hjälpa varandra.

Gud, ta hand om oss alla.
Ge oss kraft att visa ansvar och omsorg om varandra.
Låt din helande kraft vara hos dem som drabbats.
Vi ber för landets ledning, för läkare och sjukvårdspersonal, för alla
som ska fatta de konkreta besluten. Ge dem vishet och mod.
Tack för att vi under alla omständigheter får lägga oss själva, varandra
och hela vår värld i dina goda och kärleksfulla händer.