Tal vid återinvigning av Sarfsalö kapell 22.12.2019

Återinvigning av Sarfsalö kapell

Kära vänner! I dag på fjärde söndagen i advent får vi vara tillsammans inför Guds ansikte här i Sarfsalö kapell. Detta kapell som är en viktig plats för Sarfsalöborna. Redan då kapellet byggdes i början av 1960-talet var det här tydligt då många engagerade sig och mycket gjordes på talkokraft.

Här har man samlats i glädje, burit fram barn till dop i tacksamhet över ett nytt liv och Guds gåvor, här har par lovat att älska varandra, och här har man mötts för avsked och i sorg, för att dela gemenskap med varandra och stöda varandra. En sådan plats blir en viktig plats i människors hjärtan. Därför att här har vi gjort saker tillsammans, delat med varandra och fått ord och kraft för vägen framåt.

Alla hus har dock sin begränsade tid. Liksom allt annat har också Sarfsalö kapell slitits av väder, vind och användning. I dag får vi vara glada över att det var möjligt att så här grundligt renovera, rusta upp och förnya, såväl in- som utvändigt, på taket och i golvkonstruktionen. Kapellet är nu rustat för de kommande 50 åren. Bakom allt det här ligger mycket av planering, arbete, insatser och en ansenlig summa pengar. Vägen hit har varit lång, men nu har ni kommit i mål. Och väntan på att åter få använda kapellet är över.

Så idag kan vi nu ta detta kapell i bruk på nytt. Vi ser framåt och ber att detta hus också i fortsättningen ska få vara en plats där församlingen samlas till gudstjänst, nya medlemmar genom dopet upptas i församlingens gemenskap, brudpar vigs till äktenskap, och de avlidna välsignas till gravens ro. Och att de som samlas här ska få uppleva Guds närvaro och gemenskapens värme.

Då fyller detta kapell också i fortsättningen sin uppgift. För den finaste inredningen i ett kapell eller en kyrka är människorna som samlas där. Då vet man att golvet, väggarna och taket finns till för att det skall vara möjligt att vara tillsammans. Och då vävs Guds närvaro och människors närvaro samman på ett sådant sätt att vi om denna plats kan säga: Detta är en helig plats.

En helig plats till vilken kyrkklockan ska få kalla. Och klockklangen får då klockans ingraverade ord bäras fram. ”Kom, lyssna, lär, tro och jubla!”