Biskoparna kallar till gemensam bön söndagen den 17 maj då bönsöndagen uppmärksammas i kyrkorna,

 

”Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop.” (Ps. 40:2)

Den 17 maj 2020 firas bönsöndagen i alla våra kyrkor. Hela världen befinner sig i en exceptionell situation på grund av coronapandemin. Vi måste fråga oss vad vi bygger våra liv på. De gemensamma svårigheterna tvingar oss att söka riktningen i våra liv och vända oss till Gud. Hur ska vi lära oss att bära varandra och ta oss igenom denna allvarliga tid? Mitt i ovissheten och ångesten litar vi på Guds nåd och ber om hans hjälp. Vi ber om hopp och om en trygg framtid för alla som bor i Finland och för hela världen. Tillsammans kan vi åstadkomma mer. Låt oss förenas i en gemensam bön.

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

 

Helige Gud, käre himmelske Far.
Du har skapat livet och i din godhet upprätthåller du det.
Du har befallt oss att be och lovat att höra vår bön.
Hör oss, när vi söker ditt ansikte och ber:
Vänd din blick mot det lidande som pandemin orsakar.
Hjälp oss lösgöra oss från pandemins grepp.
Välsigna alla insjuknade och deras anhöriga.
Var nära dem vars liv går mot sitt slut,
förbarma dig och ge dem din eviga frid.
Vi ber om kraft till alla vårdare, läkare och vaccinutvecklare.
Ge vishet till forskarna och dem som upprätthåller näringslivet.
Vi minns beslutsfattarna i deras svåra uppgifter.
Stärk alla som arbetar för att övervinna pandemin.
Uppmuntra dem som lever i isolering, alla som förlorat sitt arbete,
barnen och familjerna, och dem som lider av ensamhet.
Må din nåd ge ljus åt vår framtid.
Gör oss till redskap för din kärlek och ditt hopp.
Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
Amen.