Tillsammans och med Guds hjälp!

 

Vi har nu kommit in i en krävande situation. Corona-viruset påverkar vårt vardagsliv på många sätt. Många av oss känner oro och är bekymrade. Jag tror, att det är viktigt att vi tar oron på allvar, följer myndigheternas anvisningar, men ändå inte drabbas av panik eller modlöshet.

Nu om någonsin är det viktigt att vi hjälps åt. Genom att sköta om oss själva, vara noggranna med vår hygien, avstå från utlandsresande och onödiga resor i hemlandet samt undvika stora samlingar bidrar vi till att minimera spridningen. Det är mycket som blir jobbigare och tristare för en tid.

Att följa alla anvisningar och begränsningar är ett ansvarsfullt sätt att visa omsorg och omtanke om andra. Framför allt behöver vi tänka på de mest utsatta grupperna, äldre och dem med nedsatt immunförsvar. Men samtidigt är det bra att komma ihåg att begränsningarna inte betyder att vi inte alls skulle få ha kontakt med varandra. I den här situationen blir det viktigt med telefonsamtal och epost i de fall vi inte kan göra besök. Vi kan alltid ta kontakt den vägen, visa att vi bryr oss, höra hur andra har det och fråga om vi kan hjälpa till med något.

Församlingarna har fått anvisningar om hur man ska agera i den här situationen. Det blir begränsningar i verksamheten och en del saker ställs tillfälligt in. Gudstjänsten och förrättningarna ska genomföras så långt det är möjligt. De församlingsanställda ska också fortsättningsvis gå att nå per telefon och epost. De är beredda att stöda och hjälpa på det sätt som omständigheterna tillåter.

Tillsammans och med Guds hjälp ska vi ta oss igenom också detta. Det är möjligt att vi har några svåra månader framför oss som kommer att kräva extraordinära insatser. I det här läget får vi också vända oss till Gud i bön!

Gud, ta hand om oss alla.
Ge oss kraft att visa ansvar och omsorg om varandra.
Låt din helande kraft vara hos dem som drabbats.
Vi ber för landets ledning, för läkare och sjukvårdspersonal, för alla
som ska fatta de konkreta besluten. Ge dem vishet och mod.
Tack för att vi under alla omständigheter får lägga oss själva, varandra
och hela vår värld i dina goda och kärleksfulla händer.