Tal vid invigning av servicehemmet på Tunaberg 1.10.2019

Bästa festdeltagare, invånare och personal!

Till först vill jag säga att det är en stor glädje för mig att få vara här i dag. Jag har varit i tjänst som biskop sedan 1 september och jag vigdes till ämbetet senaste söndag på Mikaelidagen. Änglarnas och barnens dag. I predikan som jag höll tillsammans med en skolelev talade vi om hur viktigt det är vara vardagsänglar som sträcker ut en hjälpande hand. Vi talade om hur mycket det kan betyda att vi ser varandra, hjälper varandra och visar omsorg. Och att vi alla där vi är kan vara vardagsänglar för varandra. I predikan kom vi fram till att det är med kärleken och omsorgen som vi bygger en välkomnande gemenskap och skapar tro på morgondagen.

Det här är mitt första uppdrag som nyligen vigd biskop. Och det passar också bra med tanke på kärleken och omsorgen som lyftes fram i söndags. Därför att den verksamhet ni här i stiftelsen bedriver och det nya hus vi nu befinner oss i är ett mycket konkret exempel på vad det innebär att visa omsorg i dagens samhälle. Kärleken och omsorgen kan och ska inte stanna vid ord – den måste bli konkret här och nu. Till det behövs planering, arbete, ansträngningar, uppoffringar, tid, vilja och kreativitet.

Allt det har ni och här är vi nu mitt inne i resultatet av det ni har åstadkommit. Det får vi idag tillsammans glädjas över och känna tacksamhet för. Efter allt arbete är det dags att hålla fest!

Alla som någon gång har flyttat vet att det är en stor upplevelse. Det är mycket som förändras på kort tid. Jag och min hustru Karin hade bott i samma hus i 23 år. Där hade vi också levt den längsta tiden av vårt familjeliv. Mitt i allt, på relativt kort varsel skulle allt detta förändras i och med flytten till Borgå. Flytten fyllde oss med många känslor, förväntan och vemod blandades samman. Ja, också en viss rädsla. Hur ska nu allt det nya utformas?

Vi ser nu tydligt hur mycket det betyder att få stiga in i en gemenskap och steg för steg få uppleva känslan av att höra till ett sammanhang och en gemenskap. Det är viktigt att bli emottagen av andra människor och att få höra till.

Jag ser att det ni här har skapat och byggt svarar mot något av det djupaste behov vi människor har i alla åldrar. Behovet av att höra till och få vara en del av en gemenskap – naturligtvis var och en på sina egna villkor och på sitt eget sätt. Ja, hela stiftelsens över 60-åriga verksamhet präglas av detta då den verkar för trygghet, välbefinnande och livskvalitet.

Här i detta hus och i de hus som verksamheten bedrivs finns ett sammanhang och en atmosfär av gemenskap som invånarna och personalen skapar tillsammans. Hit får man stiga in, bli sedd och kan få den konkreta upplevelsen av att höra till. ”Vi på seniorhemmet Mariahuset” blir en gemenskap som främjar trygghet och livskvalitet.

Och att få stiga in i ett sådant sammanhang betyder samtidigt att det blir lättare att ta steget som innebär att flytta från en miljö man kanske länge vant sig att vara en del av. För att få flytta och samtidigt känna att man är välkommen till det nya gör att man med tillförsikt kan se framtiden an.

Därför vill jag i dag välsigna detta hem.

Kära vänner, i dag tackar vi Gud för detta hem och ber att han skall välsigna det. Vi gör som vår Frälsare har lärt oss och säger: ”Frid över detta hus”.
Och vi minns vad Jesus Kristus uppmanat oss att göra: ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er”.

Gud har i sin godhet gett oss ett hem och människor som står oss nära.
Må Gud den treenige, Fadern, och Sonen och den heliga Anden, välsigna detta hem, dem som bor och arbetar här och alla besökare.

Med detta vill jag framföra Borgå stifts hälsning till Hugo och Maria Winbergs stiftelse, dess viktiga verksamhet och till alla i ledningen, personalen och alla invånare.

Gud välsigne er, ert arbete och er gemenskap.