Tal vid Jockum Krokfors' kyrkoherdeinstallation i Jakobstads svenska församling 2.2.2020

Kära församling, bästa Jockum Krokfors!

I dag är det fest i Jakobstads kyrka. Vi firar Kyndelsmässodag och församlingen tar emot sin nya kyrkoherde Jockum. I dag får vi vara glada och tacka för de gåvor Gud ger.

I Kyndelsmässodagens evangelium hör vi om vad som hände då Josef och Maria kom med Jesus-barnet till templet. Den gamle Symeon såg något stort i det lilla barnet – han såg att här i templet har vi nu honom som ska bli världens frälsare. Symeon fick klarsyn så att han för ett ögonblick såg Jesu väg ända fram till korsfästelsen och uppståndelsen. Han såg Messias, han såg Israels tröst och han såg den som skulle uppenbara vem Gud är för människorna. Allt det här fyller honom med en så stor glädje att han säger ”nu kan din tjänare, Herre, gå hem i frid”. Symeon var gammal, han hade sett mycket av livet, men att få möta Jesus var så stort att efter det var han beredd att lämna världen.

Du Jockum har också mött Jesus. Han kallade dig i unga år, han kallade dig att tjäna honom och han ledde dig in i prästämbetet. Du har tjänat Jesus i många år redan här i Jakobstads svenska församling. Och du har tjänat människorna här i Jakobstad och frimodigt förkunnat evangeliet. Ja, i själva förkunnandet har du sett en särskild kallelse och också känt en stor glädje. Att predika Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden har varit och är din hjärtesak.

Men till skillnad från Symeon är det inte dags att gå hem i frid. Istället får du i dag en bekräftelse på att ditt tjänande här i Jakobstads svenska församling ska fortsätta. Precis som hittills är du kallad att förkunna Kristus och tjäna människorna i glädje och sorg. Men du anförtros ett större ansvar – du insätts i uppdraget att vara den här församlingens kyrkoherde.

Det här är ett herdeuppdrag som innehåller arbete och utmaningar, men också många fina saker. Du har redan sett att det ger en dimension till på vad det är att vara präst.

Att leda en församling är ingen lätt uppgift. Men idag vill jag påminna dig om att du är kallad att gå i beredda gärningar. Du får lita på Jesu löfte om att han ska vara med dig alla dagar, alla sorters dagar. Och när du ser dig omkring i kyrkan så ser du ju att du inte är ensam. Här är din familj och dina vänner. Här är dina medarbetare, de förtroendevalda, de frivilliga medarbetarna som du får göra teamarbete med. Och församlingsmedlemmarna som vill stöda dig. Då får du vara trygg i dig själv och i Gud. Och du får utveckla din egen profil, identitet och stil som den här församlingens kyrkoherde.

Därför får du med frimodighet och glädje ta emot kyrkoherdeuppdraget. Du ska också i fortsättningen förkunna Guds storverk i Jesus Kristus. Du ska lyfta nattvardens bröd och vin vid altaret och dela ut Kristi kropp och blod till frälsning, upprättelse och tröst. Och du ska tillsammans i samtal och bön med församlingen söka vägen framåt så att Jakobstads svenska församling kan vara en gemenskap om vilken man säger att här är alla lika. Här får alla möta barmhärtighet och Guds stora kärlek utan åtskillnad.

En församling som följer Jesus Kristus genom att visa kärlek, barmhärtighet och omsorg kommer att vara en värmande och tilldragande gemenskap. En gemenskap som vilar i Guds kärlek och arbetar kreativt med tro på framtiden.

I det här uppdrag lovar Jesus dig att han ska vara med dig i allt och ge dig den kraft du behöver. Ja, vart du än kommer så är han redan där, därför att han går med dig, men också före dig.