Tal vid Anders Stores kyrkoherdeinstallation Kronoby församling 5.1.2020

Kära nya Kronoby församling, bästa Anders Store och alla medarbetare!

I dag är det verkligen fest i Kronoby kyrka. Vi inleder ett nytt år med en ny församling och denna nya församling tar emot sin kyrkoherde Anders Store. I dag får vi vara glada och tacka för de gåvor Gud ger.
Visst, på ett sätt är allt som förut, alla medarbetare och förtroendevalda känner varandra från förr. Och här i kyrkan liksom i Terjärv och Nedervetils kyrkor kommer att hållas gudstjänster. Och de flesta känner ju kyrkoherden Anders Store.
Men samtidigt är allting nytt. Tre församlingar har gått samman för att tillsammans skapa ett gemensamt församlingsliv. Förarbetet har varit krävande och många har varit engagerade i den processen. Visioner, strukturer, känslor, ibland vemod, förhoppningar, fastigheter, ekonomi, medlemsantal – allt har vävts samman.
Och nu är vi så här långt komna att vi står på tröskeln till något nytt, till något som ska skapas och levas tillsammans.
Det som nu sker är att ni tar det bästa med er från var och en av de tre tidigare församlingarna och låter församlingsgemenskapen växa och bli större. Ni flyttar råstenarna så att ”vi och de” numera är ett stort ”vi”, en församlingsgemenskap som ska leva i tro på Gud och i omsorg om varandra.

Årets första söndag har temat ”I Guds hus”. Här är vi nu i Guds hus – tillsammans. Tänä sunnuntaina, uuden ajan ja yhteisen seurakuntaelämän kynnyksellä, saamme kuulla mitä Paavali kirjoittaa tämän päivän tekstissä Roomalaiskirjeessä: ”Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.” Tämä sanoma sopii hyvin, kun kolme eri seurakuntaa liitetään yhteen. Kaikki osat ovat edelleen mukana, jokaisella oma tehtävänsä. Mutta nyt nämä kolme ovat yksi ruumis, yksi seurakunta, jossa yhdessä luodaan uutta. Tänä sunnuntaina otamme askeleen eteenpäin. Teemme sen yhdessä, Jumalaan luottaen. Häneen, joka on luvannut olla kanssamme joka päivä.

Du Anders har nu till uppgift att som kyrkoherde visa vägen in i det nya. Det är en utmanande uppgift. Men du är inte alls ensam. Du har goda medarbetare, ansvarskännande förtroendevalda och många församlingsmedlemmar vid din sida. Och alla vet att allt inte kan göras på en gång – att det måste få ta tid att växa som en ny församling. I allt detta får ni uppmuntra varandra och hjälpas åt.
I dag kommer du Anders, själv välsignad till tjänst som kyrkoherde, att i din tur be om välsignelse för var och en av dina medarbetare. Det är en påminnelse om att det är med Guds hjälp och kraft ni här går mot framtiden.

Så får ni här ta emot det nya i förtröstan på Guds vägledning. Ni får med Guds hjälp bygga en församling som ska vara en gemenskap som med öppna armar tar emot alla som vill stiga in. Då är atmosfären värmande och tilldragande. Då blir nya Kronoby församling en gemenskap som följer Jesus Kristus genom att visa kärlek, barmhärtighet och omsorg.

Här får ni tillsammans värna om att församlingen ska vara en gemenskap där ni bär varandra. Där ni delar med er av gåvor och kunskaper. En församling där det finns plats för bön med och för varandra. En församling som har kreativitet, glädje och en positiv talkoanda.

I dag firar vi nattvard tillsammans. I nattvarden möter vi Jesus Kristus själv. Vi blir påminda om att det är han som har kallat oss. Därför är det inte våra åsikter och synsätt som förenar oss till en gemenskap, utan någon som är mycket större än vad vi tänker och säger – vår frälsare Jesus. I honom är vi en kropp, i honom är vi var och en delar i den ena och samma kroppen. Vi är förenade i honom och med varandra.

Så bästa Anders, medarbetare, förtroendevalda och församlingsmedlemmar – med Guds kraft och med den nåd som Jesus Kristus ger och i bön om den helige Andes ledning får ni nu gå in i den nya gemenskap som nu väntar. Anders – var frimodig, trygg och glad så som du alltid varit!