Tal vid Camilla Ekholms kyrkoherdeinstallation i Sibbo svenska församling 1.12.2019

Kära församling, bästa Camilla Ekholm!

I dag är det verkligen fest i Sibbo kyrka. Vi inleder ett nytt kyrkoår och församlingen tar emot sin kyrkoherde Camilla. I dag får vi vara glada och tacka för de gåvor Gud ger.
När vi här sjunger vårt Hosianna når oss det glada budskapet att Gud inte är långt ifrån oss. Gud har kommit nära, alldeles nära oss människor. Så nära att vi får förtrösta på att vårt liv med alla dess olika dagar är i Guds trygga händer. Gud hör våra böner och ger oss kraft för varje dag.

Att Gud är nära får vi tro därför att Jesus kom hit till världen och sade att vi är välkomna in i gemenskapen med Gud och varandra. I den gemenskapen finns det rum för varenda en av oss. Det ser vi så tydligt i Jesu sätt att möta människorna. Jesus gjorde inte skillnad på människor, han vägde och mätte inte själarna, han krävde inte ett perfekt liv. Istället sade han: Kom, välkommen in, välkommen till festbordet. Så här är alla lika. Här får alla möta barmhärtighet och Guds stora kärlek.

Därför ska församlingen också vara en gemenskap som med öppna armar tar emot alla som vill stiga in. Då är atmosfären värmande och tilldragande. En församling som följer Jesus Kristus genom att visa kärlek, barmhärtighet och omsorg kommer att vara som du Camilla har uttryckt att du vill att den ska vara: ett vardagsrum. Du vill att församlingen ska vara ett vardagsrum där den som kommer in känner att här behöver man inte spänna sig eller prestera, utan istället få känna att här är min oas, min viloplats där jag får vila ut tillsammans med andra människor inför och med Gud.

Så bästa Camilla. Den här söndagen är på ett speciellt sätt din söndag. I dag installeras du som kyrkoherde här i Sibbo svenska församling. Dagens evangelium om hur Jesus kommer till oss människor med bud om Guds stora kärlek påminner dig om att du är mycket älskad i Jesu ögon. Det är ju han som djupast har kallat dig till den här tjänsten. Jesus lovar dig att han ska vara med dig i allt och ge dig den kraft du behöver. Ja, vart du än kommer så är han redan där, därför att han går med dig, men också före dig.

Jesus Kristi kärlek och omsorg har du med dig för att du ska tjäna den här församlingen och människorna du möter. Du kallas att dela deras liv, att gråta med dem som gråter och vara glad med dem som gläder sig – så att du kan tjäna dem med evangeliet i livets alla lägen.

I den här tjänsten är du inte alls ensam. Du stiger till i ett uppdrag där din föregångare, vår syster i ämbetet Helen modigt har banat och visat väg på många olika sätt, både i församlingen och i vår kyrka. Och du har din familj, dina medarbetare, förtroendevalda och alla medlemmarna omkring dig. De vill dig väl och du får räkna med deras stöd.

Här får ni tillsammans värna om att församlingen får fortsätta att vara en församling där ni bär varandra. Där ni delar med er av gåvor och kunskaper. En församling där det finns plats för bön med och för varandra och för vår värld. Och din önskan är ju att församlingen får fortsätta pulsera av kreativitet, glädje och en positiv talkoanda, men där det inte är ett krav utan en känsla av delad livskraft.

I ditt arbete kommer det att finnas härliga dagar då du känner att det här är ett av de finaste arbeten en präst kan få ha. Det kommer att finnas alldeles vanliga dagar med rutiner och arbetsuppgifter. Och det kommer att finnas dagar då du undrar att varför är det här arbetet så svårt. Men alla dessa dagar får du tro att du är buren av Gud. Alla dessa dagar får du räkna med hjälp av Gud och dina medarbetare. För i det här arbetet öppnar sig nya dimensioner av vad det är att tjäna Gud med glädje och tillsammans.

Så Camilla, med glädje, förtröstan och förväntan får du gå in i uppgiften som kyrkoherde.