Tal vid prästvigning i Borgå domkyrka den 6 oktober 2019

Foto: Linnea Ekstrand. Från vänster Sini Aschan, Jakob Edman, Laura Serell, Elefteria Apostolidou och biskop Bo-Göran Åstrand

Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Genom dopet blev vi kallade att vara Gud tjänare. Vi fick vi uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk.

Ni fyra som idag prästvigs har var och en letts fram till att om en stund stå här inför altaret i Borgå domkyrka i dag. Det är inte tillfälligheter som har fört er hit. Gud har kallat er. I ert inre har tanken på att bli präst börjat leva. Ibland starkare, ibland svagare. Det har behövts tid, studier, arbete, samtal med människor, reflektion och bön. I allt det har Gud rört vid era hjärtan. Och nu är ni här! Beredda att ta emot den yttre kallelsen genom att gå in i församlingsarbetet.

Arbetet som väntar er är både givande och krävande. I dagens evangelium får vi höra om hur Jesus mötte sörjande, ledsna människor. Det kommer också ni att göra. Så gråt med dem som gråter, var där vi deras sida när de behöver er, lyssna på dem, trösta dem, be med dem och påminn dem om att Jesus har vunnit över döden.

Men ni kommer också att möta människor som är så tacksamma över vad livet ger dem av kärlek, närhet och stora upplevelser. Gläds med dem! Tacka Gud tillsammans med dem och påminn dem om att allt det fina i livet är en god Guds kärleksbevis till oss människor.

Församlingen och människorna väntar på er! Så ni får vara frimodiga. Var inte rädd att förkunna evangeliet på ett sådant sätt att nutidens lyssnare förstår och kan ta det till sig. Bygg upp en välkomnande gemenskap där orden och handlingarna går hand i hand, så att världen kan känna värmen från den. Och var glada och stolta över att ni får tjäna kyrkan genom att vara präster. Ni behövs verkligen!

Präst är du inte ensam. Jesus lovar att han ska vara med er alla dagar, alla sorters dagar. Ni har systrar och bröder i prästämbetet som är beredda att hjälpa er. Och ni får en församling som inte väntar en perfekt och färdig präst, utan en medvandrare som delar människornas liv och som vill växa tillsammans med församlingen. Med er här i kyrkan era närmaste som kommer att finnas där för och med er.

I dag gläds vi med er och vi önskar er Guds välsignelse, vägledning och beskydd i er tjänst som präster.