Foto:Studio Lindell
Mikaelidagen 29.9.2019 vigdes biskop Bo-Göran Åstrand till ämbetet i Borgå domkyrka. Början av predikan hölls som en dialog med Mahira Paukku.

PREDIKAN I HÖGMÄSSAN I BORGÅ DOMKYRKA
29.9.2019

 

Änglarnas dag

Ja, Mahira, i dag får vi predika en stund tillsammans här i Borgå domkyrka. Jag tycker att det känns bra att stå här med dig. Så här på Mikaelidagen kunde vi tala lite om änglar.

Här i domkyrkan finns änglar. Jag ser några på predikstolen däruppe.

Hur tycker du att de ser ut? / SVAR /
Vad tänker du på när du ser dem?

Alla änglar ser kanske inte ut som de här. Har du hört talas om skyddsänglar? Ja, vad tror du att de gör?

Det finns också änglar som ser ut som helt vanliga människor. Vi vet vad de heter och hur de ser ut. Det är människor som hjälper till och finns till för andra. De gör så att andra blir glada och trygga.
Har du Mahira mött någon sådan vardagsängel?

Är du själv en vardagsängel Mahira? Vad brukar du göra i skolan för att andra ska ha det bra?
Du har en bok med dig. Vad är det?

Både du och jag, vi, kan vara vardagsänglar. Om vi ser dem som behöver hjälp, kan vi sträcka ut en hjälpande hand och finnas där. I vår vardag finns säkert de som blir glada om vi visar kärlek och omtanke.
Vi vet ju också själva hur glada vi kan bli när någon hjälpt oss när vi behövt det som mest. Då har vi kanske sagt: ”Du är nog en riktig ängel”.
Vardagsänglar hjälper och ställer upp. Vardagsänglar står på det godas sida, på Guds sida.

TACK MAHIRA! Fortsätt att vara en fin vardagsängel. Då gör du många glada!

 

En stark kontrast till de vackra änglarna här i kyrkan möter vi i Uppenbarelsebokens berättelse om ängeln Mikael. Mikael och hans medänglar kämpar mot ondskan. Leendena är långt borta. De strider sammanbitet. Kampen är verkligen hård. Med Guds och varandras hjälp segrar de över ondskan. De vann för att de stod på Gud sida.

Berättelsen om ängeln Mikael är skriven för länge sen. Ändå är det inte svårt att lyfta in kampen till vår tid. Också i dag pågår en kamp mellan det goda och det onda. Därför behöver vi dem som vill och vågar stå på det godas sida, på Guds sida.

I en värld där människor flyr från sina hem för att söka trygghet i andra länder och i vårt land, men många gånger möter stängda dörrar och hårda attityder, behövs de som vill se dem som söker hjälp. Vardagsänglar som ser människan och hennes utsatthet. Och just därför sträcker ut en hjälpande hand. En sådan utsträckt hand från en vardagsängel, en medmänniska kan göra skillnad och värma ett fruset inre.

I en värld där resurserna är ojämnt fördelade och vi redan i augusti förbrukat alla de resurser vi skulle ha rätt att använda det här året utan att skapa obalans i fördelningen av jordens resurser, behövs vardagsänglar som vågar stå upp för rättvisa och gemensamt ansvar. Modiga människor som i ord och handling påminner oss att komma ihåg vår nästa i en global värld och vårt enda jordklot vi har. För bara så kan det goda ske i alla människors liv.

I ett samhälle där det finns både unga och gamla människor som upplever sig utstötta, deprimerade, övergivna och utan hjälp, behövs vardagsänglar som vågar stå på det godas sida och verkar för solidaritet i ord och handling. Medmänniskor som går dit där nöden är som störst, stannar upp hos den som behöver hjälp, ser och handlar. Bara så kan vi tro på en bättre morgondag och ett medmänskligare samhälle.

I miljöer där människor upplever sig underkända och fått uppleva sitt människovärde ifrågasatt behövs vardagsänglar som modigt vågar ta ställning och säger ”Du är fin sådan du är. Du är mycket älskad i Guds ögon och du har ditt alldeles eget värde här och nu.” Vardagsänglar som vågar öppna dörren in till gemenskapen och säga: Välkommen, du behövs här. Mångfalden gör oss bara rikare.

I vår vardag behövs medmänniskor som lyssnar, tar sig tid och ställer upp. Kanske kan du vara den vardagsängel som ringer det efterlängtade samtalet, sänder en hälsning på eposten eller ett uppmuntrande sms-meddelande. En liten vardagshandling, ett uppmuntrande ord, en vänlig blick kan betyda så mycket.

I dag på Mikaelidagen ställs frågan till oss – vill du vara en vardagsängel som står på Guds sida, på det godas sida? Vill du använda ditt liv till att kämpa på Guds sida?

Att stå på det godas sida, Guds sida är inte alltid lätt. Vi vet ju hur det känns när vi inte klarat det; hur det är att stå på fel sida och svika våra medmänniskor. Sådana gånger, när vi själva inte förmått oss att stå för det goda, behöver vi själva förlåtelse och mycket barmhärtighet.

Kampen för det goda behöver och ska vi inte kämpa på egen hand. Det klarar vi inte av. Jesus Kristus har kämpat mot det onda och vunnit över synden, djävulen och döden. Guds kärlek segrade. Just därför kallas vi att ställa oss på Guds sida i dag. Inte för att kämpa med svärdet i hand, utan för att kämpa mot ondskan med kärlekens kraft.

I dag vigs jag till biskop i Borgå stift. Uppdraget känns stort, för stort. Men det är som det ska vara. Jag inser att det inte är i egen kraft jag skall verka i den här uppgiften. Det är med Guds hjälp som jag får stå i tjänst för Kristi kyrka och medmänniskorna.

Så låt oss tillsammans arbeta för att det goda ska få ske i vår värld, i våra församlingar, i vårt samhälle, i våra hem och i möten med varandra. Låt oss oberoende av åsikter och uppfattningar söka oss för att stå där tillsammans på Guds sida, på det godas sida.

Då kan vi bli det som Gud kallar oss att vara – vardagsänglar som finns där när våra medmänniskor behöver oss.

 

Tänään minut vihitään Porvoon hiippakunnan piispaksi. Tehtävä tuntuu suurelta, liian suurelta. Mutta näin sen on oltava. Tajuan, että minun ei ole tarkoitus toimia omassa voimassani tässä tehtävässä. Jumalan avulla palvelen Jumalaa kuten myös me yhdessä palvelemme Jumalaa hänen avullaan ja toinen toisiamme auttaen.

Näin ollen haluan rohkaista meitä kaikkia työhön, jossa hyvä saakoon sijaa seurakunnissamme, yhteiskunnassamme, kodeissamme sekä kohtaamisissamme. Riippumatta eriävistä mielipiteistä ja kannoista eri kysymyksissä, seiskäämme yhdessä Jumalan puolella, hyvän puolella.