18.9.2022

Kära församling, bästa Sara!

I dag är det verkligen fest i Pargas kyrka och i Väståbolands svenska församling. I dag på tacksamhetens söndag tar församlingen emot sin kyrkoherde Sara. Vi får vara glada och tacka för de gåvor Gud ger.

Du Sara har sagt att du tycker om kyrkans strategi som handlar om Öppna dörrar. Det är en god utgångspunkt för en kyrkoherde. Öppna dörrar – det var Jesu sätt att bygga gemenskap. Han sade att vi är välkomna in i gemenskapen med Gud och varandra.

I den gemenskapen finns det rum för varenda en av oss. Det ser vi så tydligt i Jesu sätt att möta människorna. Jesus gjorde inte skillnad på människor, han vägde och mätte inte själarna, han krävde inte ett perfekt liv. Istället sade han: Kom, välkommen in, välkommen till festbordet. Så här är alla lika. Här får alla möta barmhärtighet och Guds stora kärlek.

Därför ska också församlingen ha öppna dörrar och ta emot alla som vill stiga in. En församling som följer Jesus Kristus genom att visa kärlek, barmhärtighet och omsorg har rum för alla som behöver det. I en sådan församling är atmosfären värmande och tilldragande.

Du Sara har sagt att du är intresserad av församlingen och själv vill vara en del av den. En sådan inställning kommer människor i olika livssituaitoner att vara tacksamma över. En kyrkoherde som är lyhörd vill veta hur församlingen har det och leder genom att lyssna, reflektera och kommunicera.

Den här söndagen är på ett speciellt sätt din söndag. I dag installeras du som kyrkoherde här i Väståbolands svenska församling. Då är det tryggt att minnas att den store herden, Jesus, lovar dig att han ska vara med dig i allt och ge dig den kraft du behöver. Ja, vart du än kommer så är han redan där, därför att han går med dig, men också före dig.

Jesus Kristi kärlek och omsorg har du med dig för att du ska tjäna den här församlingen och människorna du möter. Du kallas att dela deras liv, att gråta med dem som gråter och vara glad med dem som gläder sig – så att du kan tjäna dem med evangeliet i livets alla lägen. Det är ju med evangeliet, budskapet om Guds kärlek och nåd, som du är kallad att tjäna.

I den här tjänsten är du inte alls ensam. Du har din familj, dina medarbetare, förtroendevalda och alla medlemmarna omkring dig. De vill dig väl och du får räkna med deras stöd. I dag får du se dig omkring här i kyrkan. Då ser du att det är så.

Sara, med glädje, förtröstan och förväntan får du gå in i uppgiften som kyrkoherde. Väståbolands svenska församling behöver dig och har därför kallat dig till sin kyrkoherde. Du är väntad och många ser fram emot ditt kyrkoherdeskap. Dörren är öppen för dig.