Tal vid prästvigning i Borgå domkyrka den 6 januari 2020

Prästvigning i Borgå domkyrka
6.1.2020

Kära kristna. I dag på Trettondagen hör vi om hur Österns vise kom för att visa sin glädje för att Jesus hade fötts. Det sägs att det var en stjärna som ledde dem. Det betyder inte att de plötsligt såg en stjärna och så började de gå mot Betlehem. De hade studerat himlakropparnas rörelser under flera år, de anade den speciella tidpunkten och de hade lagt mycket tid på att granska fenomenet. Nu var de då framme och fick se vem det var som hade kallat dem till krubban. Djupast var det Gud själv. Österns vise blev en del av den stora berättelsen om att Gud kommit in i människornas verklighet, i våra liv.

Fanny Autere och Denise Blomqvist. Ni två som idag prästvigs har bägge letts fram till att om en stund stå här inför altaret i Borgå domkyrka. Det är inte tillfälligheter som har fört er hit. Gud har kallat er. I ert inre har tanken på att bli präst börjat leva. Ibland starkare, ibland svagare.

Men det var inte bara att börja gå och hoppas på det bästa. Alldeles som för Österns vise har det behövts tid, studier, arbete, samtal med människor, reflektion och bön. I allt det har Gud rört vid era hjärtan. Och nu är ni här! Beredda att som präster gå in i församlingsarbetet.

Ni är en del av den stora berättelsen om att evangeliet, budskapet om Guds kärlek och nåd, ska ut till alla människor.

Församlingen och människorna väntar på er! Så ni får vara frimodiga. Var inte rädda att förkunna evangeliet på ett sådant sätt att nutidens lyssnare förstår och kan ta det till sig. Bygg upp en välkomnande gemenskap där orden och handlingarna går hand i hand, så att världen kan känna värmen från den.

I ert arbete som präster får ni följa Jesus och hans sätt att möta människorna. Han mötte sörjande, ledsna människor. Det kommer också ni att göra. Så gråt med dem som gråter, var där vi deras sida när de behöver er, lyssna på dem, trösta dem, be med dem och påminn dem om att Jesus har vunnit över döden.

Men ni kommer också att möta människor som är så tacksamma över vad livet ger dem av kärlek, närhet och stora upplevelser. Gläds med dem! Tacka Gud tillsammans med dem och påminn dem om att allt det fina i livet är en god Guds kärleksbevis till oss människor.

Präst är du inte ensam. Jesus lovar att han ska vara med er alla dagar, alla sorters dagar. Ni har systrar och bröder i prästämbetet som är beredda att hjälpa er. Och ni får en församling som inte väntar en perfekt och färdig präst, utan en medvandrare som delar människornas liv och som vill växa tillsammans med församlingen. Med er här i kyrkan era närmaste som kommer att finnas där för och med er.

I dag gläds vi med er och vi önskar er Guds välsignelse, vägledning och beskydd i er tjänst som präster. Var glada och stolta över att ni får tjäna kyrkan genom att vara präster. Ni behövs verkligen!