Predikan vid riksmötets ekumeniska öppningsgudstjänst 3.2.2021

Valtiopäivien ekumeenisen avajaisjumalanpalveluksen saarna 3.2.2021
Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand

Kulunut vuosi on vaatinut suurta viisautta, kestävyyttä ja voimavaroja.
Viisas johtajuus, tehokkaat toimenpiteet ja keskitetyt maamme voimavarojen suuntaamiset ovat tuottaneet tulosta.
Emme kuitenkaan ole vielä perillä. Mutta sekin päivä vielä koittaa, kun pandemia-aika on ohi.

Siitä on pitkä aika, kun maailman kansoja edellisen kerran kohtasi näin kova vitsaus.  Koskaan aikaisemmin ei myöskään näin lyhyessä ajassa ole saatua kehitettyä uutta rokotetta.
Taitavien tieteenharjoittajien ansiosta uskallamme luottaa, että virus tullaan päihittämään. Yhteinen tietomme ja osaamisemme on kasvanut ja me selviämme myös tästä.

Profeetta Jeremian sanat Raamatusta ovat tätä taustaa vasten hämmästyttävää luettavaa. Jeremia kirjoittaa: Näin sanoo Herra, älköön viisas kerskuko viisaudellaan, älköön väkevä voimallaan, älköön rikas rikkaudellaan.

Viisas Jeremia i väheksy viisautta, voimaa tai resursseja.  Ihmiskunnalle kaikki tämä on välttämätöntä, jotta selviämme tässä maailmassa ja sen arjessa.
Jeremia peräänkuuluttaa jotain enemmän.  Ei vain suurempaan, vaan sitä mikä liittää meidät toisiimme, sitä mikä yhdistää kansakuntaa ja sitä millä on voima yhdistää koko maailma.

Mitä se on? Jeremia ikään kuin kohottaa katseensa ja tähyilee yli maailman.  Ja hän näkee, että se mikä voi yhdistää kaiken ja kaikki on rakkaus ja oikeudenmukaisuus.
Maailmassa Jumala toimii rakkaudessa ja oikeudenmukaisuudessa.  Rakkaus ja oikeuden-mukaisuus on voima, joka voi liittää meidät yhteen.  Kun rakkaus ja oikeudenmukaisuus ovat
viisauden, voiman ja resurssien lähde, kasvaa siitä voima yhteyteen ja yhteisöllisyyteen.

Det här är människors erfarenhet genom tiderna. Vad hjälper det om vi har kunskap, styrka och rikedomar – om vi ändå saknar kärlek, om vi inte är älskade.
Och vad hjälper det om ett samhälle har allt vad det behöver, men ändå saknar rättfärdighet så att tillgångarna är så ojämnt fördelade att en del lever i stort överflöd medan andra inte ens har för dagen vad de behöver.
Kärleken och rättfärdigheten ger kunskapen och resurserna deras rätta plats. När allt det vi kan och har får tjäna medmänniskorna är vi verkligen rika. Det är genom att dela med varandra som våra tillgångar kommer till sin rätt.

Kulunut vuosi on ollut monille väsyttävä ja uuvuttava. Välttämättömät rajoitukset ovat erottaneet ihmisiä toisistaan.  Nuorten ja ikäihmisten yksinäisyys on lisääntynyt. Yhteiskunnan kahtiajakoisuus uhkaa kasvaa.
Minä uskon, että meidän on tärkeä uskaltaa sanoa tämä ääneen ja uskaltaa keskustella näistä asioista.
Ymmärrämme kaikki, että kun pandemiatilanne helpottaa – meillä on vielä paljon tehtävää.

Nyt, enemmän kuin koskaan, tarvitaan rakkautta ja huolenpitoa.  Maailmassamme Jumala toimii rakkaudessa ja oikeudenmukaisuudessa ja kutsuu meitä kohtaamaan lähimmäisemme ja toimimaan kaikkien ihmisten osallisuuden puolesta ja uskomaan tulevaisuuteen.  Nyt, jos koskaan meidän tulee hakeutua toistemme yhteyteen, tukea toisiamme ja vaalia yhteyttä tulevaisuuteen uskoen.

Jumalan rakkaus kutsuu rohkeuteen. Rakkaus herättää meissä rohkeuden uskaltaa ja tahtoa tehdä lähimmäiselle hyvää.
Rakkauden katse näkee osattomaksi jääneen, yksinäisen, hänet, joka voi huonosti.  Rakkaus on voima, joka ojentaa auttavan käden ja tekee hyviä arjen tekoja.
Rakkaus luo toivoa ylläpitää yhteyttä erimielisyyksienkin keskellä silloin, kun emme katso asioita samalla tavalla.

Nu, om någonsin behöver vi söka oss till varandra, visa omsorg om varandra och hålla ihop. Så att vi kan tro på bättre tider. Det är med kärlek och omsorg vi ska bygga vår gemensamma framtid. Men kärleken behöver ett samhälle där vi slår vakt om människors lika värde, jämlikhet, rättvisa och gemensamt ansvar. Ett sådant samhälle är ett rikt samhälle där varje människa får ha sin plats och är sedd.

Hyvät päättäjät!  Toivotan teille voimaa, viisautta ja rohkeutta tärkeässä tehtävässänne toteuttaa yhteistä hyvää työtä, jonka syvin merkitys on rakkaudessa.
Se on: yhteiskunta, jossa ihmisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu toteutuvat.