Det händer i Korsnäs församling

Janne Heikkilä installeras till tjänsten som kyrkoherde i Korsnäs församling. Samma dag tas Korsnäs kyrka åter i bruk efter renovering. Dessutom förrättas invigning av minneslundar i Korsnäs och Molpe.