Under tiden 9-12.3.2017 är det biskopsvisitation i Kimitoöns församling.

Under tiden 9-12.3.2017 visiterar biskopens Kimitoöns församling. Programmet består bl.a. av daghems- och skolbesök, församlingskvällar i Västanfjärds, Hitis och Dragsfjärds församlingshem, överläggningar med anställda och förtroendevalda. Visitationen avslutas med tvåspråkig högmässa i Kimito kyrka på söndag (12.3) kl. 10. Efter högmässan blir det kyrklunch och allmän visitationsstämma i Kimito församlingshem.