Utdrag ur biskopens program hösten 2018

September 2018

 

 

18                  Domkapitlets sammanträde

23                  Kyrkoherdeinstallation (Hans Boije) i Vörå samt medverkan vid ”Puurojuhla” i Murto bönehus

24-26             Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla, Karis

27-28             Samtalsledare vid bokmässan i Göteborg, Sverige

28-30             Ledare för retreat på Snoan

 

Oktober 2018

 

3-4                 Papiston päivät, Helsingfors

7                    Prästvigning i Borgå domkyrka

8                    Biskoparnas överläggning, Helsingfors

9                    Biskopsmöte, Helsingfors

10                  Föreläsning inom utbildning för högre pastoralen, Lärkkulla

11-12             Medverkan vid teologiskt seminarium, Svenska kyrkan

12-14             Medverkan vid diakonidagar, Lärkkulla, Karis

16                  Domkapitlets sammanträde

18-19             Praktikseminarium, Lärkkulla, Karis

22                  Överläggning vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Tavastehus

25                  Visitationens förhandsbesök i Esse-Purmo församlingar

26-28             Visitation i Jakobstads svenska församling (inkl. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet)

 

 

November 2018

 

2-3                 Medverkan vid Höstdagarna, Toijala

5-9                 Kyrkomöte, Åbo

7                    Tal vid Frukostklubben, Åbo

10-11             Biskopsvigning, Uleåborgs stift

12                  Lärkkulladelegationens möte, Lärkkulla, Karis

13                  Domkapitlets sammanträde

16-17             Tal och panelsamtal, Kristinestad

20-21             Kyrkans EU-seminarium, Bryssel, Belgien

22                  Arvojen Akatemia, Helsingfors

23                  Medverkan vid seminarium kring mänskorättsfrågor, Helsingfors

25                  Predikan vid kvällsmässa i Matteus församling, Helsingfors

26                  Nämnden för åländska ärenden, Mariehamn

30                  Medverkan vid A Chydenius-seminarium, Helsingfors