16 söndagen efter pingst den 9 september 2018 vigdes My Ström, Ann-Christin Snellman och Kaisa Söderholm till diakonins ämbete i Borgå domkyrka.
My Ström, Ann-Christin Snellman, Kaisa Söderholm