Biskopens program maj 2019

Maj 2019

 

6-10               Kyrkomöte, Åbo

14                  Domkapitlets sammanträde

14                  Församlingsförbundets årsmöte

15                  Miljödag i samarbete mellan Borgå, Esbo och Helsingfors stift, Stora Mjölö

16                  Kontraktsmöte i Maxmo

17-18             Medverkan vid Kirkkopäivät, Jyväskylä

20                  Ordinationsutbildning, Borgå

23-24             Stiftsfullmäktiges möte, Åbo

24                  Medverkan vid seminarium om pilgrimsvandringar, Åbo

25                  Sändning av pilgrimer på St Olofs vandring, Åbo

26                  Prästvigning, Borgå domkyrka

27                  Överläggning med landskapsregeringen samt möte med nämnden för åländska ärenden, Mariehamn

28                  Biskoparnas överläggning

29                  Biskopsmöte

31                  Tal vid Inveons examenstillfälle